23. november 2020

Samfundsøkonomisk analyse af indsats mod højtstående grundvand

KL og DANVA har samarbejdet om at afdække fordele og ulemper ved individuelle og fælles løsninger.

Problemer og løsninger

Det kan betale sig at gå sammen om løsninger, der fjerner det højtstående grundvand fra bygninger og veje.

I Danmark stiger grundvandsspejlet, og i mange byer giver det anledning til fugtige kældre, fugtige huse, ustabile veje og påvirkning af renseanlæggenes drift.

Der er ingen lovgivning, der regulerer, hvem der har ansvar for at finde en løsning, og derfor står grundejerne selv med problemet. Analyser og beregninger viser, at det er en næsten umulig opgave for den enkelte grundejer, og det kan let ende med uhensigtsmæssige og dyre løsninger.

Derfor har KL og DANVA i samarbejde med vandselskaber og kommuner designet tekniske løsninger og regnet på økonomien i 4 forskellige byområder. Analysen viser, at når man investerer i fælles løsninger, får man pengene tilbage 2-7 gange.

Læs analysen

  • PDF

    Samfundsøkonmisk analyse af terrænnært grundvand