19. maj 2020

Nyt klimapolitisk netværk for kommunerne skal styrke den samlede klimaindsats

KL lancerer et nyt netværk, som skal samle trådene på klimaområdet og sætte spot på de aktuelle klimapolitiske dagsordener med det for-mål at styrke den tværgående klimaindsats i kommunerne.

Coronakrisen satte midlertidigt en dæmper på det ellers store politiske fokus på klima, men nu er arbejdet igen ved at komme op i gear. Den 5. maj blev de sidste anbefalinger fra de 13 klimapartnerskaber afleveret til regeringen, og i morgen præsenterer regeringen første del af sit udspil til en klimahandlingsplan, der skal vise vejen for, hvordan vi i Danmark reducerer CO2-udledningen med 70 procent i 2030.

Herudover arbejdes der både herhjemme og på EU-niveau på, hvilke dele af en genstart af økonomien, der samtidig kan gavne klimaet.

Kort sagt bliver der i disse dage igen sat turbo på den grønne omstilling, hvilket nødvendiggør et endnu tættere samarbejde og videndeling på tværs af kommunerne. Derfor lancerer KL et nyt klimapolitisk netværk.

Netværket skal sætte spot på de aktuelle klimapolitiske dagsordener og være samlende forum for videndeling, inspiration og fælleskommunal dialog for kommunale chefer og medarbejdere med ansvar for det tværgående klimaarbejde i kommunen.

Netværket træder ikke i stedet for KLs eksisterende netværk om for eksempel energi, affald og klimatilpasning. Formålet med det nye netværk er at skabe en ny ramme for at samle trådene på klimaområdet på tværs af fagområder og give mulighed for, at de klimapolitiske aspekter af fx affald, grønne indkøb, klimatilpasning, energiplanlægning, cirkulær økonomi mv. kan tages op i et fælles forum, så den samlede klimaindsats i kommunerne styrkes.

Netværket faciliteres af KL på kontorchefniveau, og som deltager i netværket vil man blive opdateret på nyt fra KL på klimaområdet og høre spændende interne og eksterne oplæg.

Ved tilmelding gives hver kommune én fast plads og to fleksible pladser, for både at sikre etableringen af et stærk sammentømret netværk, og give mulighed for, at de respektive fagkompetencer for de skiftende temaer er repræsenteret.

Netværket mødes første gang den 25. juni til et onlinemøde. Mødet vil sætte rammen for netværkets arbejde og bl.a. sætte fokus på første del af regeringens klimahandlingsplan, metoder i kommunernes klimaarbejde herunder data og målinger ifm. CO2-regnskaber og klimaplaner.

Mødet faciliteres af Sara Røpke, kontorchef i KL’s Teknik og Miljøkontor, og Karoline Amalie Steen, kontorchef i Center for Vækst og Beskæftigelse i KL.

 

Læs mere om netværket og tilmeld dig i boksen herunder.

×

Log ind