07. maj 2020

Fortsættelse af det fælleskommunale nøgletalssamarbejde på ejendomsområdet

KL’s bestyrelsen har godkendt projektmidler til fase 3 og dermed den afsluttende udviklingsfase i projekt Kloge Kommunale Kvadratmeter, i dag omtalt som det fælleskommunale nøgletalssamarbejde

Projektet kort fortalt

Kloge kommunale kvadratmeter hed projektet ved sin begyndelse i 2017, men det omtales i dag som det fælleskommunale nøgletalssamarbejde. De deltagende kommuner har nemlig dels fokuseret på at udvælge relevante nøgletal og dels nå til enighed om definitioner på data, som indgår i nøgletallene.

Data om de kommunale ejendomme findes endnu ikke i særlig høj grad eller validitet, men det er målet for samarbejdet at få skabt en fælleskommunal datamodel for området. Data i datamodellen er bl.a. bruttodriftsareal, vedligeholdelsesudgifter, vedligeholdelsestilstand, driftsudgifter, forsyningsmængder m.fl.

Nøgletal og data bidrager med det første spadestik for undren og dybere undersøgelse af forudsætninger bag forskelle og ligheder i analyserne af tallene. Det kan være et springbræt for at minimere de kommunale bygningers klimaaftryk, forbedre indeklimaet og sikre frigørelse af økonomiske råderum gennem strategisk administration.

Samarbejdet er også et forum for erfarings- og vidensudveksling. Kommunerne har værdifulde erfaringer, fordi forskellige løsninger på problemer er afprøvet rundt omkring. KL varetager rollen som faciliterende og koordinerende aktør, mens de kommunale deltagere bringer viden, udfordringer og løsninger i spil.

30 kommuner deltog i samarbejdet i 2019, og 38 kommuner har tilmeldt sig for 2020. Yderligere tilslutning styrker opdagelse af best practice og erfaringsudvekslingen, og øger værdien af den enkelte kommunes egne data. KL vil derfor opfordre alle kommuner til at tilslutte sig nøgletalssamarbejdet.

Fase 3

Formålet med den forestående fase 3 er grundlæggende at bringe den fælleskommunale datamodel for det kommunale ejendomsområde, som projektet har etableret, i varig drift. Det er forventningen at fase 3 udmunder i etablering af et fast samarbejde, der understøtter fortsat udvikling og vidensdeling på tværs af kommunerne på området.

Nysgerrig på at høre mere?

Ring til Kristoffer Slottved, projektleder i Teknik og miljø, +45 3370 3194, ksl@kl.dk eller Liva Westergaard, projektkonsulent i Teknik og miljø, +45 3370 3463, liwe@kl.dk