07. maj 2020

Boligaftalen skal også have socialt fokus

Regeringen blæste d. 1. maj forhandlingerne om ny boligaftale i gang. Folketinget skal med aftalen prioritere Landsbyggefondens kommende indtægter til renovering af almene boliger, boligsociale indsatser mv.

Brev til boligordførerne

I brev til boligordførerne genfremsætter Leon Sebbelin, formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg, KL’s ønsker til aftalen.

 KL bakker op om en grøn omstilling gennem renoveringer på tværs af landet, men understreger også, at det – ikke mindst i den aktuelle situation med coronakrise - er vigtigt, at aftalen har et socialt sigte, og at der er brug for små billige boliger og midler til boligsociale indsatser.

  • PDF

    Brev til boligordførerne om KL's ønsker til boligaftalen

  • PDF

    Opsamling på KLs synspunkter til boligaftalen 2021-26