19. juni 2020

Nyt KL-netværk stiller skarpt på kommunernes rolle i det klimapolitiske landskab

Den 25. juni 2020 afholdes første online-møde i Kommunernes Klimapolitiske netværk. Vær med og hør oplæg fra Klimarådets formand Peter Møllgaard om det klimapolitiske landskab og sidste nyt om klimaforhandlingerne.

Om netværket

 

KL samler nu kommunerne i et nyt klimapolitisk netværk, der vil beskæftige sig med de aktuelle klimapolitiske dagsordener og agere som et forum for dialog, videndeling og inspiration for kommunale chefer og medarbejdere med ansvar for tværgående klimaarbejde i kommunerne.

Klima ligger højt på den lokalpolitiske dagsorden og er et område, hvor der skal ske en stor omstilling inden for kort tid. Derfor ønsker KL at understøtte det kommunale arbejde og sikre videndeling mellem kommunerne.

”KL ser frem til at komme endnu tættere på kommunernes klimaarbejde og få sat en ramme om dialogen for de klimapolitiske temaer, der optager kommunerne - såsom mobilitet, indkøb, offentlig/private partnerskaber, strategisk energiplanlægning og udrulning af vedvarende energi.” lyder det fra Sara Røpke, kontorchef i kontor for Teknik og Miljø, og Karoline Amalie Steen, kontorchef i Center for vækst og beskæftigelse, der sammen vil drive netværket.

 

Første netværksmøde

 

På første møde i netværket den 25. juni er der eksterne oplæg fra blandt andet Peter Møllgaard, formand for Klimarådet, og Anna Esbjørn fra den grønne tænketank CONCITO. Derudover vil der være oplæg om kommunernes rolle på klimaområdet og arbejdet med klimahandleplaner i partnerskabet om DK2020.

 

Find det fulde program for første møde på netværkssiden eller tilmeld dig nedenfor:

 

Arrangement

Møder og netværk Kommunernes klimapolitiske netværk

Netværket er et forum for dialog, vidensdeling og inspiration for kommunale chefer og medarbejdere med ansvar for tværgående klimaarbejde i kommunen.