10. juni 2020

Ny vejledning om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Baggrund

Miljøministeriet har udgivet en justeret vejledning til beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Vejledningen er udarbejdet for at imødekomme ny regulering fra 1. januar 2020 samt skabe klarhed om den samlede vejledning om BNBO. KL hilser vejledningen velkommen. Den har været savnet i en række kommuner, som siden januar har ventet på denne vejledning for at kunne vurdere behov for sprøjteforbud i BNBO. Den vurdering er afgørende for kommunernes indsats for at fremme frivillige aftaler mellem vandværker og erhverv, der i dag bruger sprøjtemidler på deres jord i BNBO. KL havde gerne set vejledningen tidligere, da kommunerne arbejder under stort tidspres med denne opgave.

Læs mere

Vejledningen (pdf) kan hentes fra Miljøstyrelsens hjemmeside