15. juni 2020

Administrativ information om brandhaner og vand til brandslukning

Resumé

KL opfordrer kommunerne til at begynde et systematisk samarbejde mellem kommunen, beredskabet og forsyningerne mhp. at få overblik over brandhaner herunder nedlægges af overflødige brandhaner. Kommunerne bør udarbejde en flerårig plan for vedligehold af aktive brandhaner og sløjfning af overskydende brandhaner.

Nogle vandselskaber er begyndt at fremsætte krav om betaling for vand til brandslukning. KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg finder, at vandforbruget ved beredskabsopgaver bør betales af vandselskaberne – som en samfundsopgave. Men hvis vandværkerne ændrer praksis, kan kommunalbestyrelsen ikke hindre det. Derfor gør KL kommunerne opmærksomme på, at det kan betyde en merudgift.

 

Sagen

Download og læs hele den administrative information her.

  • PDF

    Adm info Betaling for vand til brandslukning og nedlæggelse af brandhaner

×

Log ind