01. juli 2020

Når data skaber værdi til den grønne omstilling

For 10 år siden besluttede ejendomskontoret i Bornholms Regionskommune sig for, at de havde brug for et solidt datagrundlag om 250 af kommunens ejendomme. Flemming Bech, energikonsulent i kommunen, fortæller, at man satte fokus på strategisk energiledelse.

Data bidrager til overblik

Strategisk energiledelse handler om, at vand, varme og strøm bruges bedst muligt. Det indebærer bl.a. at løbende haner og toiletter opdages og repareres med det samme, samt at lys og varme ikke brænder i lokaler, hvor der ikke er behov for dette. Data og teknologi gør denne indsats væsentligt lettere.

Ejendomsafdelingen brugte to år på registrering og dataindsamling, men investeringen af ressourcer var hurtigt betalt hjem.

”Vi fandt, at 40 bygninger brugte 80 procent af kommunens samlede energiforbrug. På baggrund af dataanalyse målrettede vi derfor indsatserne mod de bygninger, som var mest klimabelastende. Vi satte ind, hvor det havde størst effekt.” (Flemming Bech, energikonsulent i Ejendomscentret, Bornholms Regionskommune)

Kommunalbestyrelsen bevilgede 32 mio. kr. til opgaven, og da pengene var brugt, bevilgede de yderligere 12 mio. kr. Ejendomscenteret har sparet ca. 4 mio. kr. pr år på driften, og der er således tale om en tilbagebetaling på 10 år og altså en økonomisk gevinst for kommunen.

95 procent mindre CO2 – bl.a. som følge af strategisk energiledelse

Flemming Bech smiler begejstret. Den strategiske energiledelse har været en del af, at de kommunale bygninger har sparet 95 procent CO2 i forhold til for 10 år siden.

”Det er simpelthen så berigende at være en del af omstillingen til et grønnere samfund. Og så er det ovenikøbet økonomisk rentabelt. Jeg mener, at udfordringen med at spare på ressourcerne til gavn for både klima og økonomi i høj grad kan ske gennem analyse af data og fokuserede indsatser."

De ca. 40 mio. kr. er primært brugt på solceller, LED-belysning med ny styring, renovering af varmecentraler og ventilationsanlæg. Der er kommet CTS-styring på hovedparten af kommunens bygninger, og tekniske installationer er renoveret eller udskiftet.

10.000 gadelamper blev skiftet til nye LED-armaturer. Alle med bevægelsessensorer og dæmpning, når der ikke er aktivitet på vejene. Beslutningen er foretaget på baggrund af nøgletal om tidligere forbrug holdt op imod forventet forbrug efter en udskiftning.

De bornholmske varmeværker har udrullet fjernvarme til de fleste byer på øen. Energiforsyningen på Bornholm er inden for få år ændret fra kul og olie til sol-, vind- og biomasse. I skrivende stund har kommunen 1½ oliefyr tilbage. Det ”halve” står som backup til 3 varmepumper på et bosted for handicappede, og det sidste oliefyr bliver udskiftet til en varmepumpe inden for få måneder.

Data gør ejendomscenteret i stand til at skabe det overblik, som er nødvendig for at agere strategisk ift. kommunens energiforbrug, og derved nedbringe det på den økonomisk mest effektive måde. Teknologiens udvikling bidrager til, at investeringer i effektiv energiudnyttelse fortsat er en god investering.

Nøgletalssamarbejde for kommunerne på ejendomsområdet

Bornholm Regionskommune overvejer at melde sig ind i Det fælleskommunale nøgletalssamarbejde på ejendomsområdet. Her er kommunerne i fællesskab nået til enighed om, hvilke nøgletal der er nødvendige for strategisk administration.

Generering af nøgletal kræver data, og kommunerne er i fuld gang med at skabe sig et godt datamateriale baseret på de fælles definitioner. Datamodellen skal blive et værktøj der understøtter den enkelte kommunes arbejde med udvikling af ejendomsporteføljen.