10. januar 2020

Bliv en del af kommunernes netværk

KL lancerer 9 kommunale netværk på teknik- og miljøområdet for netværksåret 2020. Læs mere, hvis du vil være en del af kommunernes netværk.

Kommunernes netværk 2020

KL Teknik & Miljø udbyder hvert år en række faglige netværk på teknik- og miljøområdet. Netværkene bliver ledet af en fast facilitator fra KL, og til hvert netværksmøde inviterer vi aktuelle oplægsholdere. Netværkene er kommunernes mulighed for faglig vidensdeling, politisk indsigt og gode relationer.

Kommunernes netværk for 2020:

Du kan læse mere om hvert netværk og tilmelde dig og din kommune ved at klikke på netværket ovenfor.

Hvad indebærer et netværksmedlemskab?

Et medlemskab hos et af Kommunernes Netværk på teknik- og miljøområdet inkluderer deltagelse i 3 årlige netværksmøder samt adgang til netværkets online dialoggruppe. På hvert netværksmøde drøfter vi aktuelle problemstillinger, og har inviteret relevante oplægsholdere fra ministerier, kommuner og virksomheder.

Ved køb af medlemskab skal kun én person melde kommunen ind i netværket. Denne person er netværkets kontaktperson i kommunen. Som medlem af et netværk har kommunen mulighed for at sende to medarbejdere til hvert netværksmøde. Hvis flere medarbejdere ønsker at deltage, så faktureres kommunen 800 kroner ekskl. moms per ekstra deltager.

Priser for medlemskab

Tilmelding inden afholdelse af 1. møde og derved deltagelse i alle 3 møder

6.100 kr. ekskl. moms

Tilmelding efter afholdelse af 1. møde og derved deltagelse i de 2 resterende møder

4.600 kr. ekskl. moms

Tilmelding efter afholdelse af 2. møde og derved deltagelse i det sidste møde

2.900 kr. ekskl. moms