18. december 2020

Ny politisk aftale om solceller er et skridt i den rigtige retning, men fjerner ikke al unødigt bureaukrati og bøvl for kommunerne

Regeringen har den 18. december 2020 indgået en bred politisk aftale om ensretning af reglerne for opsætning af kommunale og regionale solceller, en ny bagudrettet dispen-sationsordning samt en ny mulighed for at udnytte de kommunale tagflader via tredje-part.

Solceller på kommunale tage kan give lokal CO2-reduktion og være med til at opfylde kommunernes ambitioner om at bidrage til omstillingen til vedvarende energi Derfor har KL længe presset på, for at kommunerne kan få bedre vilkår for at opstille solceller på egne tage. Det indgår også som en af anbefalingerne i KL’s udspil om CO2-reduktion i kommunerne fra januar 2020. Den nye politiske aftale er et skidt i den rigtige retning.

 

Nogle af de gode initiativer i den nye aftale:

  • En ny særordning, der vil give dispensation for de eksisterende kommunale solcelleanlæg, som ikke har modtaget øvrige dispensationer og ikke har været udskilt i særskilte selskaber, samt anlæg, som er udskilt i særskilte selskaber.

  • At identitetskravet delvist bliver ophævet, så kommunerne fremadrettet kan blive fritaget for at betale tariffer og strømafgift. Elafgiften vil kommunerne dog ikke blive fritaget fra.

  • Der sker en ligestilling af reglerne for staten, regionerne og kommunerne (dog på den måde, at regionerne også får et krav om at selskabsgøre nye solcelleanlæg – ikke, som vi havde håbet, at kommunerne fritages for kravet).

  • En ny mulighed for virksomheder til at kunne installere og drive solcelleanlæg på kommunale tage. Dette er en god nyhed for de kommuner, der ikke ønsker at oprette et selskab. De vil kunne indgå en kontrakt/aftale med solcellevirksomheder, der vil kunne installere og drive solcelleanlægget på kommunale tage, og kommunerne vil så kunne indgå en aftale med virksomhederne om at købe strømmen af dem til en mere favorabel pris, end hvis el købes direkte fra nettet. Det sagt, så vil det være meget vigtigt for kommunerne, at CO2-reduktionen stadig vil kunne tælle med i deres regnskab.

 

Ensretning af regler for opsætning af kommunale solceller:

  • Der vil desværre stadig være et krav for kommunerne om at oprette et selskab, når de selv vil sætte solceller op i kommunerne. Selvom der kun er tale om ét selskab for alle kommunernes anlæg, anser KL det stadig for unødvendigt. Kravet om selskabsgørelse påføres nu også regionerne, så på den måde kommer der ligestilling mellem kommuner og regioner.

  • De udgifter, som kommunerne bliver fritaget for, udgør en meget lille andel af den udgift, de betaler nu. Det er derfor usikkert, om det vil være rentabelt for kommunerne selv at opsætte nye solceller på de kommunale tage.

 

Hele aftalen må anses som en minimumsimplementering af VE-direktivet fra 2018.

Relevante links: 

Den politiske aftale

Analyse der ligger til grund for aftalen . ”Analyse af tidssvarende udbygning med solceller under hensyn til gældende EU-regulering”

Ministeriets pressemeddelelse

 

×

Log ind