04. december 2020

Brugergruppen til Plandata 2020

Den nye fælles brugergruppe til Plandata 2020 for KL og Erhvervsstyrelsen har holdt møde 6. juni og 26. august 2020. Referater kan læses her.

KL og Erhvervsstyrelsen har i juni 2020 oprettet en fælles brugergruppe for Plandata.dk.

Brugergruppen for Plandata er et forum til at foreslå forbedringer, drøfte brugen af de kommunale plandata ifbm. de kommende ejendomsvurderinger, samt udveksling af erfaring, tekniske muligheder og perspektiver på systemets muligheder og eventuelle begrænsninger ift. de kommunale opgaver.

På Brugergruppens møde i juni deltog udover Erhvervsstyrelsen, kommunerne og KL også Vurderingsstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. Her blev blandt andet drøftet erfaringer fra Vurderingsstyrelsens storskala-test af deklarationsprocessen, hvilken data der er central i processen fra Plandata til ejendomsvurderinger samt DUT ifbm. indberetning af planer og håndtering.

På mødet i august var fokus på anvendelseskategorier, kontrol og godkendelse af deljordstykker samt IT-udvikling.

Opsamling fra begge møder kan hentes samlet herunder.

  • PDF

    Opsamling fra Brugergruppemøde juni og august.pdf