25. august 2020

KLs politiske konference om klimatilpasning 2020

Den 25. september 2020 afholder KL politisk konference om klimatilpasning i KL-huset og med mulighed for at følge med på webinar. Tilmelding til arrangementet er åben.

Baggrund

Vandet kender ikke administrative grænser, så der skal samarbejdes på tværs af matrikel-, kommune- og regionsgrænser. KL inviterer derfor landspolitikere, borgmestre, ministerier, kommunale direktører og embedsmænd til konference for at diskutere de udfordringer og løsninger, der opstår, når samarbejdet og problemerne defineres af vandets geografi. 

Praktisk information

Konferencen holdes den 25. september 2020 kl. 9.30 -15.00 i KL-huset og med mulighed for at følge med på webinar.

Tilmelding er åben og kan ske via tilmeldingssiden, hvor du også finder dagens program.

Indhold på konferencen

Der er gået et år siden KL holdt sin første politiske konference om klimatilpasning. Det var udgangspunktet for KL’s udspil fra januar 2020 ”Vand fra alle sider”. Nu gør vi status. På konferencen vil vi også præsentere KL’s udspil til organisering af tværkommunalt samarbejde. Det følges op af aktuelle eksempler på kommunale samarbejder der følger vandets geografi, miljøminister Lea Wermelin deltager, og vi forventer at kunne afslutte dagen med en ordførerdebat.

Kommunerne har allerede etableret flere tværkommunale samarbejder, og der vil være præsentationer af gode eksempler, der kobler problemer og løsninger i større geografiske områder. 

KL efterspørger lovgivning, som forpligter kommunerne til samarbejde om planlægning af klimatilpasning. KL ønsker at forpligte kommunerne til plansamarbejde om de store vandløb og om de sammenhængende kyststrækninger.