06. april 2020

KL peger på 15 konkrete forslag til forbedring af klagesagsbehandling i byudviklingsprojekter mv.

Erfaringerne med de første 3 år af klagenævnenes virke viser, at der er et stort behov for både bedre og hurtigere sagsbehandling.

KL’s forslag

I forlængelse af sit indspil til evaluering af klagesagsbehandlingen ift. kommunernes planlægning peger KL nu på en række forbedringspotentialer. KL opfordrer til, at forslagene indgår i den igangværende evaluering af planloven. Forslagene kan læses her.

  • PDF

    KL’s forslag til forbedring af klagesagsbehandlingen ifm. lokale udviklingsprojekter