06. april 2020

Indeklima-værktøj til generering af data, analyse og overblik

Silkeborg Kommune har i samarbejde med energikonsulentfirmaet Transition udviklet et værktøj til generering af indeklima-data, der er tilstrækkeligt validt ift. sensor-målinger, men billigere og mere brugervenligt at anvende

Indeklima-værktøj udarbejdet i offentligt-privat samarbejde

Thomas Kjems Lyngvad, indeklima-ekspert i Silkeborg Kommune, så et problem i at generering af data om indeklima gennem sensorer er omkostningsfuldt.

”Der skulle bruges mange ressourcer til kortlægning af indeklimaet, både ift. mandetimer, kompetencer og anskaffelse af sensorer. I en presset kommunal økonomi er det ikke øverst på prioriteringslisten.”

Han fik derfor ideen om at udvikle et enkelt, validt værktøj til screening af lokalers indeklima. Værktøjet skulle sikre et gennemsigtigt og objektivt politisk beslutningsgrundlag for anvendelsen af ressourcer til forbedring af folkeskolernes indeklima.

Transition udviklede formlerne bag analyseværktøjet i excel under inddragelse af fageksperter fra DTU og Aarhus Universitet.

Se video-præsentation af værktøjet her på Transitions hjemmeside

Silkeborg Kommune havde således problemstillingen, og sammen med Transition fik de udviklet den mest optimale løsning. Slutproduktet er derved baseret på et fuldbårent offentligt-privat samarbejde med det bedste fra begge verdener.

Et brugervenligt værktøj

Registreringsværktøjet er så brugervenligt, at en 9. klasse kan generere data, som med 93 procent nøjagtighed giver de samme indeklima-indikationer som sensor-måling. Det har vidst sig, at screening af en hel skole kan udføres på en halv til en hel arbejdsdag.

Støtte fra Realdania til udviklingen af værktøjet

Parterne fik bevilget penge til projektet af Realdania, som har fokus på indeklima og effekten heraf på elevers indlæring.

Læs mere om indeklima-indsatsen på Realdanias hjemmeside

Indeklima-værktøjet giver en kortlægning af indeklima samt en analyse af omkostningerne forbundet med forbedringer. Det bidrager til at den strategisk planlægning og understøttelse af de politiske beslutningsprocesser bliver lettere.

Indeklima som parameter i tværkommunalt data-samarbejde

Indeklima indgår som en kvalitativ parameter i det Fælleskommunale Nøgletalssamarbejde, hvor fokus er på fælles definitioner og nøgletal, der er nødvendige for strategisk ejendomsadministration. Samarbejdet er desuden et netværk for erfaringsudveksling og læring på tværs af kommunerne.

Læs mere om udviklingsprojektet her.

Progressive kommuner i udviklingen af velfærdsservices

Casen er et tydeligt eksempel på, hvor progressive kommunerne er for at udvikle og forbedre de kommunale velfærdsservices til gavn for borgere og samfundet som helhed.