23. april 2020

Tjek risiko for brandfare på Brandfare.dk

Beredskabsstyrelsen og Danske Beredskaber advarer om øget brandfare i knastør natur. Følg udviklingen og find gode råd på Brandfare.dk.

De seneste uger har budt på varmt og tørt vejr mange steder i landet. Når det samtidig blæser, er der øget risiko for, at der kan opstå brand i det fri eller i haven. Det betyder, at de kommunale beredskaber kører til en del naturbrande. Brande som måske kunne være undgået ved større opmærksomhed.

På Brandfare.dk kan alle finde gode råd om, hvordan vi undgår naturbrande. Der er også et brandfareindeks, der viser risikoen for, at der opstår brand i naturen de kommende fem døgn.

 

Gode råd til at undgå brand i naturen

  • Brug dertil indrettede pladser, hvis du skal tænde bål eller grille
  • Hold afstand til bevoksning
  • Efterlad aldrig et bål eller en grill, der ikke er slukket helt
  • Tænd aldrig bål eller grill, hvis det blæser meget eller er meget tørt
  • Hav altid vand i nærheden, når du tænder bål eller griller
  • Smid ikke cigaretskodder og lignende i naturen
  • Ring til 1-1-2, hvis uheldet alligevel er ude

 

Det er Beredskabsstyrelsen, Danske Beredskaber, som repræsenterer landets kommunale redningsberedskaber, og KL, der står bag Brandfare.dk. Brandfareindekset er udarbejdet af DMI for Brandfare.dk.

- Både mængden af nedbør, luftfugtigheden, vegetationsfugtigheden og vinden er væsentlige parametre i, hvor brandfarligt det er. Kombinationen af disse parametre er indarbejdet i brandfareindekset, og de viser helt typisk farlige tendenser i en så tør april, som vi ser i år, siger beredskabschef ved DMI, Knud-Jacob Simonsen.

Kommunerne er velkomne til at linke til web-siten, så kendskabet til brandfareindeks og de gode råd udbredes, som findes her:

https://www.brs.dk/forebyggelse/brand/brandfare-dk/Pages/brandfareindeks.aspx