10. september 2019

Vejledende takster for skorstensfejerarbejde for 2019 og 2020

Hermed følger oversigt over de vejledende takster for skorstensfejerarbejdet for 2019 og 2020.

Gebyrerne er fra 2019 til 2020 reguleret op med 2,10 %, jf. beregningsmodel nedenfor.

Gebyrerne forudsætter, at sodposer udleveres af kommunen. Hvis skorstensfejermesteren selv bærer udgiften til indkøb af sodposer, tillægges gebyret 1 %.

Hvis skorstensfejermesteren selv bærer udgiften til indkøb af sodposer samt bortskaffelse af soden, tillægges gebyret 3 %.

Gebyrreguleringen er beregnet efter de parametre, som hidtil har været anvendt af KL. Dansk Arbejdsgiver Forenings StrukturStatistik / løn 2018 herunder den gennemsnitlige timefortjeneste for 2018 ekskl. genetillæg - stigning 2,3 %. Danmarks Statistiks - forbrugerprisindeks gennemsnit for 2018 for ”Tjenester” – stigning 1,6 %. De 2 indeks vægtes med henholdsvis 70,3 % og 29,7 %.

Gebyrerne er ekskl. moms.

Yderligere materiale