19. september 2019

Nyt arbejde med Kommunal Implementering af Grunddata (KIG)

Staten og KL har truffet aftale om at forbedre en lang række offentlige data-registre, som nu ligger frit tilgængelige via den offentlige service Datafordeleren. Det er kommunernes arbejde at omlægge eksisterende fagsystemer inden primo oktober 2020.

Indsats

Implementeringen af Grunddata-programmet kræver såvel en ledelsesmæssig som en tværgående kommunal indsats, idet de nye registre vil betyde ændringer i arbejdsgange, som kommunens organisation skal tilpasses til.

KL har udviklet en række værktøjer, der kan hjælpe kommunerne med denne opgave samt giver et overblik over hvilke gevinster, der kan hentes ved implementeringen.

Sagen

Det samlede Grunddata-program (se faktaboks) har været en stor offentlig investering, som det nu er tid til at høste gevinsterne af.
En af de største ændringer er nedlæggelse af det kommunale register Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR). Det er essentielt, at kommunale fagsystemer, der kobles op på ESR, omlægges og tager højde for dette, så der ikke mistes kobling til ESDH, journal- og arkivsystemer, debitor-systemer mm. Den første udfordring for kommunerne i forhold til Grunddata-programmet er at få skabt et overblik over, hvilke systemer, der anvender hvilke grunddata, og hvor i organisationen ansvaret for dem ligger. KL har udarbejdet en række redskaber, der kan hjælpe implementeringsarbejdet godt på vej. Materialet ligger tilgængeligt online på Implementeringsreolen.

Bruger I værktøjerne på Implementeringsreolen, får I både et koncernover-blik til brug for ledelsen til den overordnede prioritering af opgaverne samt overblik på afdelings- eller forvaltningsniveau, der går i dybden med systemerne. Implementeringsarbejdet kan med fordel forankres i kommunernes Digitaliserings- eller IT-afdelinger med sparring fra GIS-eksperter.

Fakta: Danmarks Grunddata

Danmarks Grunddata er en række grundlæggende oplysninger om Dan-mark og danskerne: personer og virksomheder, fast ejendom, adresser og geografi. Disse grunddata er de offentlige data, der udgør rygraden i den offentlige forvaltning. Det er dermed fundamentet for, at borgere og virksomheder kan blive mødt med en sammenhængende service, når de er i kontakt med det offentlige.

I oktober 2012 indgik Regeringen og KL aftale om at forbedre de offent-lige registre med grunddata. Resultatet af aftalen er, at en række offent-lige data nu er blevet frikøbt, så de ligger frit tilgængeligt. Desuden er der udviklet en såkaldt Datafordeler, hvorfra data nemt og sikkert kan tilgås.

 

Yderligere information

Hvis du vil vide mere, kan du besøge

 • KL's hjemmeside:
  Læs mere om den kommunale implementering af grunddata (KIG) og bestil adgang til viden og redskaber i Implementeringsreolen. Gå ind på kl.dk – søg på "kommunal implementering af grunddata".
  Få adgang til redskaber og vejledninger om implementering af grunddata ved at sende en mail til implementeringsreolen@kl.dk

 • Grunddataprogrammets hjemmeside:
  Få et samlet overblik over hele Grunddataprogrammet, herunder de seks grunddataområder samt datamodellen og datafordeleren.
  www.grunddata.dk

 • Ejendomsdataprogrammets hjemmeside:
  Kom i dybden med ændringer og indsatser på ejendoms- og adressedata-området.
  www.grunddata-ejendom-adresse.dk/

 • Datafordelerens hjemmeside:
  En samlet indgang til alle offentlige grunddata, inklusive vejledning, support og aktuel driftsstatus.
  www.datafordeler.dk