12. september 2019

Kom med på KL’s Miljøjurauddannelse

KL’s Miljøjurauddannelse starter nyt hold i november 2019. Kom med på holdet og få tværgående indsigt i miljølovgivning samt styrket dine juridiske kompetencer i sagsbehandling indenfor natur, miljø og planlægning.

Nyt hold på miljøjurauddannelsen

KL’s Miljøjurauddannelse har siden 2004 givet erfarne miljøsagsbehandlere og ledere et tværgående overblik over miljølovgivning, og nu starter der nyt hold (Hold U) på Miljøjurauddannelsen i november 2019.

Miljøjurauddannelsen sætter fokus på den juridiske del af sagsbehandling på teknik- og miljøområdet og dykker bl.a. ned i vandløb, miljømålsloven, spildevand, planlægning, naturbeskyttelse, landbrug, industri, jordforurening samt byggesager. Alle emnerne er målrettet arbejdet på teknik- og miljøområdet. Uddannelsen henvender sig til en bred vifte af deltagere fra kommuner, regioner og statslige styrelser til andre aktører, som arbejder med miljøjuraområdet og det offentlige. Uddannelsen giver ikke blot en god indføring i miljølovgivning, den giver også muligheden for at skabe netværk med de øvrige kursister.

Uddannelsen løber over et år og er bygget op omkring syv to-dags moduler og afsluttes med en skriftlig opgave.

Overskrifterne på de 7 moduler:

  • Modul 1 Generel forvaltningsret og EU-ret
  • Modul 2 Vandløb og Miljømålsloven samt vandforsyning og spildevand
  • Modul 3 Planlægning samt Kommunalret
  • Modul 4 Naturbeskyttelse samt godkendelse og driftsregulering af landbrug
  • Modul 5 Godkendelse og driftsregulering af industri og VVM
  • Modul 6 Jordforurening og ansvar samt affald
  • Modul 7 Byggesagsbehandling samt tilsyn og håndhævelse

Mere info

Læs meget mere om Miljøjurauddannelsen og download ”Miljøjurauddannelse pjece 2019-2020” under Teknik og Miljø - Netværk og Uddannelser.

Det fulde program for holdet og information om hvordan du tilmelder dig kan findes på COK’s hjemmeside