08. oktober 2019

Nyt om hvilke lokalplaner der er omfattet af §8a vedr. fritagelse for stigning i grundskyld som følge af lokalplanlægning

Mulighed for fritagelse for stigning i grundskyld som følge af lokalplanlægning gælder nu for alle lokalplaner vedtaget efter den 1. oktober 2017, uanset om der er tale om ejerboliger eller øvrige ejendomme. Det er fortsat op til kommunerne selv, at beslutte om man ønsker at gøre brug af fritagelsesmuligheden.

Ny vejledende udtalelse

Skattestyrelsen har fremsendt en ny vejledende udtalelse til KL om fritagelsesordningen i §8a i Lov om kommunal ejendomsvurdering. Fritagelsesordningen blev indført ved lov pr. 8. juni 2017. Den nye udtalelse kommer i forlængelse af beslutningen om, at udskyde det kommende ejendomsvurderingssystem. I en tidligere udtalelse fra 11. april 2018 var det skattestyrelsens vurdering, at fritagelse for grundskyld, som følge af en ændret lokalplan, for ejerboliger tidligst kunne gives for lokalplaner vedtaget efter 1. oktober 2017 og for andre ejendomme tidligst d. 1. oktober 2018. Med den nye udtalelse ligger det nu klart, at fritagelse efter ejendomsskattelovens § 8 A tidligst kan gives for lokalplaner vedtaget efter den 1. oktober 2017, uanset om det drejer sig om ejerboliger eller andre ejendomme.

Den nye udtalelse omhandler alene spørgsmålet om, hvilke lokalplaner der er omfattet af fritagelses ordningen. KL afventer fortsat et lovfortolkende bidrag vedrørende rammerne for kommunernes brug af bestemmelsen. Det gælder til eksempel spørgsmål vedrørende, hvilke lokalplansændringer der giver mulighed for fritagelse, samt hvordan ”anvendelse og udnyttelse” kan administreres mm.

Skattestyrelsen nye udtalelse kan læses i nedenstående dokument

 

  • PDF

    Vejledende udtalelse om ikrafttræden af § 8 A i lov om kommunal ejendomsskat 2019