22. oktober 2019

Få en plads på KL’s Miljøjurauddannelse

Sidste chance for at få en plads på det nye hold af KL’s populære Miljøjurauddannelsen med opstart i november 2019. Miljøjurauddannelsen styrker dine juridiske kompetencer i sagsbehandling indenfor natur, miljø samt planlægning og giver en tværgående indsigt i miljølovgivningen.

Miljøjurauddannelsens nye hold

Siden 2004 har KL’s Miljøjurauddannelse givet erfarne ledere og miljøsagsbehandlere et tværgående indblik i miljølovgivning. Uddannelsen temaer fokuserer på den juridiske del af sagsbehandling på teknik- og miljøområdet.

Der starter nyt hold (Hold U) til november 2019 og du kan stadig nå at få en plads. Uddannelsen henvender sig til en bred vifte af deltagere fra kommuner, regioner og statslige styrelser til andre aktører, som arbejder med miljøjuraområdet og det offentlige.

Uddannelsen er bygget op om syv to-dags moduler og løber over et år. Den afsluttes med en skriftlig opgave.

Overskrifterne på de 7 moduler

  • Modul 1 Generel forvaltningsret og EU-ret
  • Modul 2 Vandløb og Miljømålsloven samt vandforsyning og spildevand
  • Modul 3 Planlægning samt Kommunalret
  • Modul 4 Naturbeskyttelse samt godkendelse og driftsregulering af landbrug
  • Modul 5 Godkendelse og driftsregulering af industri og VVM
  • Modul 6 Jordforurening og ansvar samt affald
  • Modul 7 Byggesagsbehandling samt tilsyn og håndhævelse

Det siger de tidligere kursister

Jeg har i mange år arbejdet indenfor miljøområdet og beskæftiger mig primært med landbrug. Miljøjurauddannelsen har givet mig et godt overblik over miljøjuraområdet samt en dybere forståelse for de øvrige fagområder. Dette overblik har givet mig en stor forståelse for det samarbejde vi har i min afdeling på tværs af forskellige fagområder. Det har også givet muligheden for at kunne gå ind og yde bidrag til kollegaer på andre områder. For eksempel var modulet om jordforurening og affald virkelig godt, også for en som ikke vidste noget på forhånd.” – Henrik Rasmussen, Holbæk Kommune, deltager i 2018/2019

"Miljøjurauddannelsen er et af de bedste kurser, jeg har været på. Miljøjurauddannelsen er meget omfangsrig, og man kommer godt i dybden med de forskellige fagområder. Derudover er det nogle særdeles kompetente undervisere, der benytter sig af mange gode cases. Jeg kan kun anbefale Miljøjurauddannelsen." - Jens Storgaard, Region Hovedstaden, deltager i 2017-2018.

Mere info

Læs mere om Miljøjurauddannelsen og download pjecen ”Miljøjurauddannelse pjece 2019-2020” under Teknik og Miljø - Netværk og Uddannelser

Selvom tilmeldingsfristen er overskredet, er det stadig muligt at tilmelde sig det nye hold. Det fulde program for holdet og information om hvordan du tilmelder dig kan findes på COK’s hjemmeside