11. november 2019

Kommunerne overgår til LER 2.0 – SDFE og KL afholder informationsmøde

Hvad er nyt i ledningsejerregistret, og hvad betyder det for kommunernes opgaver som ledningsejere, når graveaktørerne skal have adgang til ensartede og sammenstillede ledningsoplysninger via LER 2.0 senest i juli 2023? Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) afholder i samarbejde med KL to informationsmøder, hvor I som kommune kan få mere viden om LER 2.0. Møderne afholdes 10. december 2019 i Silkeborg og 12. december i 2019 i KL i København.

 

SDFE og KL inviterer til informationsmøde om LER 2.0

På informationsmødet vil I blive præsenteret for information om LER 2.0, herunder den lovgivningsmæssige ramme og information målrettet kommunernes overgang til LER 2.0. Herudover vil I få vist en demo af LER 2.0-systemet og have mulighed for at drøfte, hvordan KL og SDFE kan bidrage til kommunernes overgang til LER 2.0.

Der afholdes to informationsmøder:

10. december 2019 i Silkeborg – Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg.

12. december 2019 i København – KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S.

Informationsmøderne er gratis, og hver kommune kan tilmelde max 2 deltagere. Tilmelding sker ved at sende en mail til ler@sdfe.dk. I emnefeltet beder vi jer skrive ’Tilmelding til LER-informationsmøde’. Tilmeldingsfristen er d. 4. december 2019.

  • PDF

    Program LER informationsmøde december 2019

 

 Hvad indebærer LER 2.0?

Den nye LER-lov trådte i kraft den 1. januar 2018 og den tilhørende bekendtgørelse træder i kraft 1. januar 2020. Det betyder, at kommunerne som ledningsejere skal være klar til at kunne udveksle ledningsoplysninger via LER 2.0 senest i juli 2023.

LER 2.0 går i luften den 1. januar 2020 med en indfasningsperiode på 3½ år. For de fleste kommuner vil der være en omstillingsproces for at kunne efterkomme de nye krav som ledningsejer.

I denne indfasningsperiode skal kommunerne, og øvrige ledningsejere, digitalisere deres ledningsoplysninger og tilpasse dem, så de kan udveksles i det påkrævede format. Efter indfasningsperioden, så skal kommunen som ledningsejer kunne udlevere ledningsoplysninger indenfor 2 timer på hverdage fremfor de nuværende 5 dage.