20. november 2019

Inspiration til at tænke terrorsikkerhed

Arbejder du med planlægning af større arrangementer, udvikling i byrummet, bygninger eller lign. så er der hjælp at hente i nye vejledninger om at tænke terrorsikring ind.

Tænk terrorsikkerhed

Politiets Efterretningstjeneste har i samarbejde med blandt andre kommunale repræsentanter udarbejdet tre vejledninger fra risikovurdering over strategi og prioritering til konkrete løsningsforslag.

Kommunen har en række opgaver både som bygningsejer, som driftsherre og som myndighed i forhold til f.eks. byggeri, indretning af byrummet, vej og planlægning. Der kan også være visse indsatstaktiske krav fra det kommunale redningsberedskab, som skal tænkes med ved byggeri, eller når mange mennesker skal samles. 

”Sikring mod risikoen for angreb med køretøjer er et forholdsvist nyt hensyn, vi har været nødt til at tænke ind i vores arbejde. Den udfordring har vi som myndighed haft brug for noget hjælp til at håndtere, og derfor er de nye vejledninger en stor hjælp for at kunne have en mere kvalificeret tilgang.” Morten Skou Nicolaisen, specialkonsulent ved Mobilitet og Anlæg, Aarhus Kommune

Vejledninger

Vejledningerne er udarbejdet som en hjælp til at gennemgå de forskellige trin fra risikovurdering over strategi og prioritering til løsningsforslag. Der gives meget konkrete anvisninger på de overvejelser som bygherrer, arrangører, myndigheder o.a. bør gøre sig. Det er dog stadig den lokale myndighed, der er risikoejer på en given lokalitet. Dermed vil konkrete løsningsforslag afhænge meget af, hvordan sikringshensyn bedst kan integreres med andre hensyn på lokaliteten.

Vejledningerne er udarbejdet med det udgangspunkt, at der skal være proportionalitet mellem eventuelle tiltag, den konkrete risiko samt et realistisk ressourceforbrug.

Kommunalt ansvar

"Når kommunen som grund- og risikoejer skal tage ansvar for sikkerheden i byrummet, må vi ikke lade os gribe af frygten. Det er væsentligt at tage ansvaret for at holde proportionerne, og her er vejledningerne en stor hjælp, så vi ikke overinvesterer i sikringsforanstaltninger af frygt for at blive ramt af noget, der reelt er meget lille risiko for. Risikoen for at blive ramt af eksempelvis et lyn eller et trafikuheld er langt større end risikoen for at blive ramt af et terrorangreb. Grundlæggende handler det om at tage ansvar for byrummet og for byen: Hvad er det for en by vi vil have? Ønsker vi en inviterende by eller at barrikadere byrummene?" Lene Bjerg Kristensen, specialkonsulent i Byens Udvikling, Københavns Kommune.

Links

De 3 vedledninger, der alle giver afsæt for en dialog om terrorsikkerhed og den overordnede ramme for løsninger i forhold til sikkerhed kan findes på PETs web-site

Tænk terrorsikkerhed ved større arrangementer

Tænk terrorsikring i udendørs offentlige rum

Terrorsikring i bygge- og anlægsprojekter