01. marts 2019

Bliv medlem af Kommunernes Netværk om den almene boligsektor

Første møde i Kommunernes netværk om den almene boligsektor nærmer sig med hastige skridt. Vær med til første møde i Svendborg den 4. april 2019 hvor emnet er datadrevet monitorering.

Kommunernes netværk om den almene boligsektor er et forum for vidensdeling og inspiration for kommunale medarbejdere og mellemledere, inden for den almene boligsektor.

Opgaven med den almene boligsektor går på tværs af forvaltninger og fagområder i kommunerne. I netværket kigger vi helhedsorienteret på opgaven og behandler både emner om fysiske og sociale indsatser, strategisk byudvikling og datatekniske løsninger som monitorering af bosætning. 

Med netværket etableres fokus på sammenhængen mellem den almene boligsektor og løsning af kommunale kerneopgaver på velfærdsområdet, fx i forhold integration, beskæftigelse, psykisk syge og udsatte børn og unge. Møderne er temabaserede med faglige oplæg. Formen er dialogbaseret med fokus på erfaringsudveksling og netværksskabelse.

Første møde afholdes i Svendborg den 4. april 2019. Emnet er datadrevet monitorering og programmet ser sådan ud:

 

Emne

Datadrevet monitorering

9.30

Ankomst m. morgenforplejning og navneskilte

10.00

Velkommen og nyt fra KL

 

 

10.15

Introduktion til dagens tema: Hvad skal man vide ifm. brug af data i det kommunale arbejde?

Renoveringen af Jægermarken og Toftemarken under BSB Svendborg – om ombygningen og de nye forbrugsafregningsmetoder.

v/ Hans C. Sørensen, senior projektleder, Domea.dk

10.35

Præsentation af tilgængelig data i den almene boligsektor

Herunder FLIS (Fælles Ledelsesinformationssystem) – hvad er det og hvordan kan det bruges?

v/ Peter Riis, chefkonsulent, Økonomisk Sekretariat KL

11.05

Drøftelse: Hvilke data er relevante og tilgængelige? Hvilke udfordringer kan der være i anvendelsen af data? Hvad har kommunerne brug for i mulige fremtidige monitoreringsprojekter?

12.05

Frokost

12.50

Rundvisning i boligområdet med mulighed for at se renoveringsprojektet tæt på

13.30

Faglige oplæg: Konkrete eksempler på boligsocial monitorering fra Århus og Vejle Kommune

v/ Mads Gädda, Sociale Forhold og Beskæftigelse, Århus Kommune og Nina Nowak-Rosenquist, Digitalisering og Analyse Økonomi, Vejle Kommune

14.15

Pause

14.30

Inspirationsoplæg: Hvorfor og hvordan kan data anvendes som styrings- og udviklingsredskab?

v/ Evy Ivarsson Nielsen, analysechef, Center for Almen Analyse i Landsbyggefonden

15.00

Tak for i dag – mulighed for at netværke over en øl

Er din kommune medlem af netværket kan to medarbejdere deltage på hvert af de løbende netværksmøder.

Læs mere og bliv medlem via linket nedenfor

 

Arrangement

Møder og netværk Medlemsskab af Kommunernes Netværk om den Almene Boligsektor (KNAB) 2019