25. marts 2019

Statslige naturområder rummer stort potentiale for kommuner

Vil kommunerne give borgerne flere og bedre friluftsmuligheder, er de statslige skove og naturområder en oplagt arena. Naturstyrelsen sætter i samarbejde med KL fokus på potentialerne på en konference for kommunale topchefer

Flere og flere bruger naturen til at få motion, og i dag dyrker næsten halvdelen af danskerne idræt i det fri. Medierne har i den seneste tid sat spot på, hvordan danskerne i den grad har fået øjnene op for at cykle, løbe, styrketræne eller på andre måder få pulsen op i det fri.

Netop samspillet mellem sundhed og natur er et af omdrejningspunkterne for friluftskonferencen ”Mulighedernes rum – friluftsliv i vores fælles natur”, som Naturstyrelsen har inviteret alle landets kommunale topchefer til sammen med KL. Her kan kommunerne få konkret inspiration til, hvordan et partnerskab med Naturstyrelsen kan bruges til at løfte nogle af kommunernes store velfærdsdagsordner.

”De statsejede skov- og naturområder dækker 5 % af Danmarks areal. Vi vil gerne bringe dem endnu mere i spil i samarbejde med kommunerne, så befolkningen får direkte værdi af vores fælles natur. Naturen rummer enorme potentialer i forhold til at løfte nogle af de mange velfærdsopgaver i samfundet. F.eks. kan naturen tænkes ind i indsatsen for forebyggelse af sygdomme og bidrage til danskernes sundhed, og forskellige indsatser i naturen kan være en løftestang for socialt udsatte og sårbare borgere", siger Naturstyrelsens direktør Peter Ilsøe.

Konferencen vil særligt sætte fokus på bynær skovrejsning og muligheder for friluftsliv tæt på borgerne, natursociale aktiviteter, sundhed og motion samt naturforståelse for børn og unge. Bl.a. vil tv-lægen Peter Qvortrup Geisling fortælle om, hvordan natur er veldokumenteret medicin mod stress og tristhed. Forskere fra Københavns Universitet vil præsentere forskning, der viser, at skovrejsning både giver bedre velfærd og en økonomisk god forretning for kommuner.

”Vi har gennem de seneste år oplevet en stigende interesse fra kommunernes side i at styrke friluftstilbuddene til borgerne eller på andre måder bringe naturen i spil. Vi vil gerne dele ud af de bedste erfaringer, så det kan inspirere endnu flere kommuner til at indgå i samarbejder,” siger Peter Ilsøe.

Konferencen følges op af temadage i juni, hvor Naturstyrelsens lokale enheder inviterer landets kommuner og samarbejdspartnere i enhedens lokalområde til drøftelse af nye partnerskaber, der kan etableres i de enkelte kommuner.

Konferencen bliver afholdt den 7. maj i Vingsted nær Vejle.

Der er pt. 117 tilmeldte med kommunale chefer- og direktører fra 34 kommuner. Tilmeldingsfristen er på torsdag.

Læs mere om konferencen: https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/konference

×

Log ind