26. marts 2019

Fokus på kommunens affaldsplanlægning på Teknik & Miljø '19

Affaldsområdet er i rivende udvikling og om kort tid får Danmark en ny national affaldsplan. Kom og få overblik over de mange nye tiltag på affaldsområdet og deltag i dialogen om kommunernes fremtidige rolle på affaldsområdet og få input til kommunens kommende affaldsplan. Det sker på temamødet 'Sæt fuld skrald på affaldsområdet' på Teknik & Miljø '19 fredag d. 26 april i Fredericia.

Læs mere om hele TM19 og tilmeld dig her.

Danmarks kommende nye nationale affaldsplan bliver rammesættende for de kommende kommunale affaldsplaner og vil påvirke den kommunale opgaveløsning på affaldsområdet. Den nationale affaldsplan vil have fokus på de nye EU-direktiver om mere genanvendelse og udvidet producentansvar, ensartet af affaldssortering og indsamling på tværs af kommunerne samt Regeringens Plastikhandlingsplan og strategi for cirkulær økonomi.

Men hvad er kommunernes rolle og hvordan forholder kommunerne sig til alle de nye tiltag?

Det stiller vi skarpt på til temamøde 5 'Sæt fuld skrald på affaldsområdet' fredag d. 26 april. Kom og deltag i mødet, hvor Anders Christiansen, Chefkonsulent i KL samt Henning Jørgensen fra Affaldskontoret åbner op for dialog om kommunernes fremtidig rolle på affaldsområdet med afsæt i indsamlingsordninger, forebyggelse af affald samt cirkulær økonomi.

Sammenhæng

KLs konference for Teknik og Miljø det store årlige samlingspunkt for kommunale politikere på det teknisk område. Her fokuserer vi på de vigtigste kommunale dagsordener netop nu - vi vender og drejer dem i et strategisk perspektiv, i et driftsperspektiv og vi oplever de helt konkrete og praktiske løsninger i udstillingen og på de spændende udflugter, som Fredericia Kommune arrangerer. 

Sammenhæng er årets gennemgående tema for vi ønsker at understrege vigtigheden af sammenhæng. Det er fx sammenhæng på tværs af kommunens forvaltninger, på tværs af kommunegrænsen og sammenhæng i de tilbud kommunen give sine borgere igennem livet. Men det er kun eksempler.