29. maj 2019

Ph.d.-samarbejde: Kommunernes arbejde med verdensmålene

KL er i fællesskab med RUC, Guldborgsund-, Vejle- og Gladsaxe Kommuner gået sammen om et ph.d.-projekt om kommunernes arbejde med FN's Verdensmål.

Bevågenhed om Verdensmål

En KL undersøgelse i efteråret 2018 viser, at verdensmålene har stor bevågenhed i kommunerne. 90 pct. af de kommuner der har svaret siger, at de enten er i gang med verdensmålene eller, at de gerne vil i gang. Men mange af kommunerne siger samtidig, at det er svært at få hul på udfordringen. De seneste to økonomiaftaler mellem Regeringen og KL har indeholdt formuleringer om kommunernes arbejde med verdensmålene. 

Verdensmålene sætter en retning for en nødvendig rejse for en mere bæredygtig verden. Samtidig giver verdensmålene kommunerne mulighed for at sætte en strategisk retning og for at komme i kontakt med helt nye borgere, virksomheder og foreninger i lokalområdet.

Et fælles sprog

Verdensmålene er et fællessprog og en fælles ramme om nogle udfordringer, som alle har mulighed for at se sig selv i, og vi kan høre fra kommunerne, at verdensmålene interesserer mange lokalt. Derfor vil det for mange kommuner være et stærkt redskab i værktøjskassen at tage en dialog med lokalsamfundet gennem verdensmålene.

Verdensmålene består af 17 overordnede mål og 169 delmål. Selvom verdensmålene er tænkt i forhold til en global dagsorden, rummer målene mange emner som har direkte kommunal interesse. Særligt hvis man går ned i de enkelte delmål, kan man finde emner som bæredygtige byer og lokalsamfund, natur, sundhed og kvalitetsuddannelse.

Kommunerne er en central spiller, hvis Danmark skal nå sine forpligtelser i forhold til verdensmålene. Både fordi kommunerne er en kæmpe serviceleverandør af velfærdsydelser, men i særdeleshed fordi kommunerne har kontakten til lokalsamfundet. Dermed er det muligt for kommunerne at sætte gang i en bæredygtig bevægelse i lokale virksomheder, foreninger og hos borgerne.

Ph.d.-projektet 

Formålet med ph.d.-projektet er at få viden og indsigt i, hvordan man kan arbejde med at oversætte og omsætte målene for verdens udvikling til en lokal og håndtérbar strategisk ramme for den enkelte kommune. Desuden vil projektet undersøge, hvordan kommunerne arbejder med partnerskaber og samskabelse for at skabe en bæredygtig forandring.

Projektet tager udgangspunkt i Gladsaxe, Guldborgsund og Vejles arbejde med verdensmålene. De tre kommuner har valgt meget forskellige tilgange til verdensmålene:

  • Gladsaxe Kommune har bygget deres kommuneplanstrategi op omkring 7 udvalgte mål, der skal være styrende for kommunens arbejde – både organisatorisk og fagligt.
  • Guldborgsund bruger verdensmålene som pejlemærker og værdigrundlag for kommunens arbejde, og bruger dermed verdensmålene som værktøjskasse ved konkrete projekter.
  • Vejle har i flere år haft en resiliensstrategi, som har mange paralleller til verdensmålene. Resiliensstrategien skal sikre, at kommunen gennem partnerskaber og samskabelse styrker den bæredygtige udvikling lokalt.

Projektet vil løbende rapportere om arbejdet på Teknik og Miljøs hjemmeside: 

KL.DK


Desuden er det planen at lave en konference for kommunerne, hvor verdensmålene bliver temaet. På den måde kan andre kommuner også få viden om de erfaringer projektet gør sig.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte Jannik Egelund (jadaeg@ruc.dk) eller Lone Johannsen (ljo@kl.dk). I vedlagte projektplan, kan du desuden læse mere om ph.d.-projektet's problemfelt og arbejdsspørgsmål.