13. maj 2019

Møde i Kommunernes Ejendomsnetværk d. 23. maj

Strategisk ejendomsadministration er i fokus i et oplæg fra Claus Lade og Christian Barding fra Kerteminde Kommune. Vi skal høre om og debattere smarte energidata sammen med Bo Holst-Mikkelsen fra Living Strategy og endelig giver Susanne Balslev Nielsen en appetitvækker på de tanker og metoder som Center for Facilities Management har produceret i løbet af de første 10 år

Hvad, hvor, hvordan ?

Her kan du læse om netværket og melde dig ind

Her kan du læse om mødet og tilmelde dig

Eller læs lidt om programpunkterne for 2. møde nedenfor

Fra decentral til strategisk i Kerteminde Kommune

Kerteminde har besluttet en grundlæggende ændring af ejendomsadministrationen fra decentral til strategisk. Direktør Claus Lade og ejendomschef Christian Barding vil fortælle hvordan forandringerne er modnet, designet, besluttet og implementeret både i kommunalbestyrelsen, direktionen og forvaltningerne

Smarte energidata – Elforsk projekt

Der er inden for bare de seneste 5 år sket en enorm udvikling i mulighederne for at indsamle, registrere, behandle og anvende bygningsrelaterede data. Dette giver nye muligheder for at være på forkant med vedligehold og energirenovering, arealoptimering, opnå bedre aktiv (energi)styring, optimere indeklimaet og reducere energiudgifterne. Der er stor forskel på tilgangen til disse nye muligheder. KL og Living Strategy samarbejder om et projekt, finansieret af Elforsk, der skal undersøge kommunernes erfaringer og praksis, så vi bedre kan lære af hinanden. Bo Holst-Mikkelsen fra Living Strategy holder oplæg på dagen.

10 års forskning til gavn for strategisk ejendomsadministration

Susanne Balslev Nielsen giver en appetitvækker på de tanker og metoder som Center for Facilities Management har produceret i løbet af de første 10 år. Med afsæt i netværkets egen hverdag og erfaringer formuleres en række spørgsmål, som netværket søger svar på. Måske findes der allerede svar og måske er der grundlag for en ny forskningsdagsorden i kommunal ejendomsadministration.