01. juli 2019

Klima, politik og penge

KL inviterer til to klimakonferencer i det tidlige efterår 2019 – en klimatilpasningskonference og en klimapolitisk konference. Se de netop opdaterede programmer og tilmelding til konferencerne.

Strategi for klimatilpasning

KL ønsker, at Danmark får en samlet strategi for klimatilpasning. Den skal bidrage til at skabe sammenhæng og gennemsigtighed i regelsættet, der i dag er forskelligt alt efter om vandet kommer fra nedbør, oversvømmelse, kysten eller stigende grundvand. 

Grundlæggende er klimasikring et ansvar for den enkelte grundejer. Kommunernes opgaver drejer sig om planlægning, myndighed og praktisk bistand til de involverede grundejere.

KL ønsker med to konferencer i det tidlige efterår at diskutere udfordringer og løsninger. I første omgang sætter vi fokus på, hvordan vi kan få finansieret tiltag, der kan tilpasse os vandet, uanset hvor det kommer fra. Vi inddrager kommuner, parcelhusejere, forskere, finansieringsinstitutter og landspolitikere.

Der er en klimatilpasningskonference den 5. september 2019 i Høje Taastrup.

Arrangement

Konferencer og messer Klimatilpasnings Konference d. 5 sep. 2019

Den følges op ad en klimapolitisk konference den 29. oktober 2019 i KL-Huset. 

Arrangement

Konferencer og messer Klimapolitisk Konference d. 29. oktober 2019