23. januar 2019

Invitation til Verdensmålskonference: Lokal samskabelse af globale løsninger

KL inviterer i samarbejde med RUC, Resonans og Samskabelsesbevægelsen til en åben konference om, hvordan vi gennem lokal samskabelse kan bidrage til løsningen af globale problemer.

Med FN's verdensmål har vi fået et fælles sprog for, hvordan virksomheder, kommuner, NGO'er, forbrugere og politikere mv. i samarbejde kan løse de økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer, som vi står overfor. Her er særligt det 17. verdensmål 'Partnerskaber for handling' helt centralt for, at de øvrige mål kan realiseres.

Konference om lokal samskabelse af globale løsninger

KL inviterer derfor i samarbejde med RUC, Resonans og Samskabelsesbevægelsen til en åben konference om verdensmålene, og hvordan vi gennem lokal samskabelse kan bidrage til løsningen af globale problemer. Til konferencen vil du blive præsenteret for, hvordan en række kommuner arbejder med verdensmålene, politisk debat om, hvilke muligheder verdensmålene rummer samt forskningens perspektiv på verdensmålene. Du får også mulighed for at dele din egen viden, skabe nye relationer og bidrage til at identificere de centrale udfordringer.

Målgruppe

Primært kommuner og andre offentlige aktører fra stat og regioner, private virksomheder engageret i Verdensmålene og NGO’er.

Tid & sted

Tid: 08:30 - 16:00 den 12. marts 2019

Sted: Spinderihallerne, Spinderigade 11, 7100 Vejle

Tilmeldingsfrist: Den 5. marts 2019

Tilmeldingen sker på KL's tilmeldingsside.