22. februar 2019

Klimatilpasning og planområdet - Fælles netværksmøde

Blå/grønne klimaløsninger, grundvand og planlægning i kommunerne - Hvordan håndteres klimatilpasning i kommunal og lokal planlægning?

Hvad og hvornår?

Den 14. marts 2019 afholder Klimatilpasningsnetværket og Åben Land og Landdistriktsnetværket fælles 1. møde. Vi tror på samtale og erfaringsudveksling, så kom til et inspirerende møde med præsentation af håndgribelige løsningsstrategier og åben dialog kommuner imellem.

Dato: 14. marts 2019
Tid:
09.30-16.00
Sted: Kulturmaskinen, Odense

Konkret inspiration til kommunal planlægning og klimatilpasning

Hvad tænker kommunerne om klimatilpasning og det åbne land? Har fokus været på sikring af byerne mod oversvømmelse? Har man set det åbne land som et sted, hvor vandet bare skulle ledes hen? Hvordan hænger kommunens indsats med klimatilpasning sammen med planlægningsarbejdet?
Under mødet vil der være oplæg og diskussion om dette.

Erfaringsdeling

På mødet d. 14 marts vil formiddagen tage udgangspunkt i Odense Kommune som aktuelt case. Odense Kommune er med i et projekt om regnvand. Projektet skal hjælpe aktører med at finde frem til de bedste metoder til klimatilpasning. Det skal også udnytte data bedre og skabe overblik over hvor det er vigtigst at sætte ind. Om eftermiddagen skaber vi fælles overblik over, hvordan de deltagende kommuners virkelighed ser ud og får inspiration til hvordan vi kan arbejde med planlægning og klimatilpasning i et internationalt perspektiv.  

Tilmeld dig netværk og møde

For at tilmelde dig mødet skal du være medlem af et af de to netværk.

Meld dig ind i netværket

Kun én person skal melde kommunen ind i netværket. Denne person bliver derefter netværkets kontaktperson i kommunen. Prisen er 6.100,- for et årligt medlemskab, hvor netværket afholder 3 møder med aktuelle emner og fuld forplejning. Til hvert møde kan kommunen sende to medarbejdere.

Du kan tilmelde dig et af netværkene på følgende links:

Klimatilpasningsnetværket
Åben Land og Landdistriktsnetværket

Allerede medlem?

Er du allerede medlem af Klimatilpasningsnetværket? Tilmeld dig mødet her.

Er du allerede medlem af Åben Land og Landdistriktsnetværket? Tilmeld dig mødet her.

Vi håber på at se dig og dine kollegaer til en spændende dag!