09. december 2019

Ryk fremad i arbejdet med klimatilpasning i planlægningen

Den 24. og 25. marts 2020 inviterer KL til Worklab med to dages intensivt arbejde med klimatilpasning i kommuneplan og/eller lokalplan.

Tværfaglig planlæg for oversvømmelse og erosion

Planloven fastsætter, at kommunerne skal forholde sig til oversvømmelse og erosion, når der planlægges i kommunerne. Worklab er et tilbud om hjælp til at rykke i det arbejde.
KL har lagt programmet for Worklab sammen med Erhvervsstyrelsen, Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen.
De to dage byder på 23 arbejdstimer, hvor størstedelen af tiden, ca. 41 %, er sat af til faciliteret projektarbejde med et plan-problem fra egen kommune.
Worklab er for kommunale projektgrupper, der arbejder tværfagligt med kommuneplan og/eller lokalplan. Projektgruppen kan trække på ekspertise fra de statslige styrelser og hente inspiration fra oplæg om bl.a. kortlægning, planlægning og afværgeforanstaltninger.

Tilmelding og yderligere info

Tilmelding kan ske frem til den 31. januar via tilmeldingssiden til Worklab, hvor der også kan læses mere om program og baggrund for Worklab samt anden praktisk info.

Spørgsmål om Worklab kan henvendes til:
Niels Philip Jensen, NPJ@kl.dk eller tlf. 3370 3750
Nina Berg Jørgensen, NIBJ@kl.dk eller tlf. 3370 3738