21. august 2019

Klimaændringer kalder på klimatilpasning

KL giver startskuddet til en debat om, hvordan kommunerne kan bidrage til, at vi får sat mere gang i klimatilpasningen. Nye i programmet er 3 tekniske direktører, der slutter paneldebatten på klimakonferencen den 5. september 2019. Tilmeldingen lukker snart.

Klimatilpasningen skal op i gear

Første etape i debatten tages på en klimatilpasningskonference, hvor kommuner og samarbejdsparter diskuterer, hvordan vi sammen kan udvikle nye, mere enkle regler og bedre finansieringsmuligheder, så de, det i virkeligheden handler om, nemlig borgere og virksomheder for alvor kan få mulighed for at klimatilpasse deres ejendomme. Målet er, at vi forebygger og beskytter vores værdier i stedet for at rydde op, når først skaderne er sket.

Der er brug for alle gode kræfter og derfor samler KL først til en klimatilpasningskonference den 5. september i Høje Taastrup, hvor udfordringer og løsninger diskuteres. Her er også en spændende afsluttende paneldebat med 3 tekniske direktører fra Hillerød, Allerød og Stevns.

Teknik og Miljø-bladet den 20. august bringer blandt andet en artikel af formanden for KLs Miljø- og Forsyningsudvalg der ridser behovet for en sammenhængende lovgivning og nye finasieringsmuligheder op, ligesom der også er indeholdt en baggrundsartikel i nummeret.

Ideer og input fra klimatilpasningskonferencer bliver bragt med ind og videreudviklet i KLs klimapolitiske debat den 29. oktober 2019 i KL-Huset, København.

Se program og tilmelding til begge konferencer her:

 

 

 

 

Arrangement

Konferencer og messer Klimapolitisk Konference d. 29. oktober 2019