05. april 2019

Rapport om tunge landbrugskøretøjer på kommunale veje

Praktiske tests danner grundlag for at kunne understøtte viden om tunge køretøjers påvirkning af mindre veje - KL, landbrugets og maskinstationernes organisationer, Vejdirektoratet og Asfaltindustrien har samarbejdet om en forsøgsrække og rapport

Med praktiske tests har vi ønsket at måle de nye og tunge landbrugsmaskiners slid på de kommunale veje. Guldborgsund Kommune har lagt veje til og landbruget er kommet med de nye maskiner. Vejdirektoratet har skaffet måleudstyret.

Hent rapporten her

  • PDF

    Udvalgte landbrugskøretøjers påvirkning af mindre veje

 Målemetoder og test fremgår af rapporten. Der er ikke tale om en videnskabelig forsøgsrække, men om en dokumentation til at vurdere, om påvirkningen af vejene er større eller mindre, end vi i forvejen antog. Forsøgene bekræfter, at vejene påvirkes, som vi har antaget, hverken mere eller mindre.
Den bekræftelse er vigtig, da mange kommuner giver landbruget dispensation til at køre på kommunale veje. Det skyldes ikke mindst hensynet til erhverv og arbejdspladser. 

Større maskiner på vejene

Flere afgrøder høstes i dag af maskinstationer, der opererer på store områder af Sjælland, Lolland, Falster, Fyn, Midt- og Sønderjylland. Rationalisering af høstarbejdet har betydet væsentlig større, tungere og bredere maskiner, der transporteres via kommunale veje. Desuden er landbruget begyndt at bruge bælter, for bedre at kunne køre på våde arealer. Bælter slider på vejene på en anden måde.

For KL har det været vigtigt at skifte forhandlingsbordet ud med praktiske forsøg. Det giver nyttig viden og et godt tillidsforhold til at finde nye løsninger, som både erhverv og vejmyndigheder kan få mere glæde af.