25. april 2019

Rambøll lancerer digitalt dashboard med kommunernes data på verdensmål 11

Rambøll og KL er med i projektet 'Baseline for verdensmålene' som med udgangspunkt i Verdensmål 11, Bæredygtige byer og lokalsamfund, skal gøre det lettere at arbejde med implementering af FN's verdensmål i den kommunale kontekst. Hvad skal der gøres og hvor skal der sættes ind? Hvordan omsætter vi verdensmål til handling og bæredygtig udvikling mod 2030?

Fra mål til handling

FN's 17 verdensmål (Sustainable Development Goals) skal afspejle sig i det kommunale arbejde, men det kan være en udfordring at omsætte de globale verdensmål til mere konkrete og lokalt relevante handlingsstrategier.
Verdensmål 11, Bæredygtige byer og lokalsamfund, er nu blevet omsat til konkret data, hvor kommunerne kan se egne og andres tal på området. Rambølls digitale dashboard er et nyt og brugbart værktøj, som kan hjælpe kommunerne i det videre arbejde med bæredygtig udvikling. Det kan skabe overblik over kommunernes nuværende udvikling, samt udviklingen i andre kommuner, og nationalt, til sammenligning.

Nyt digitalt dashboard

Rambølls digitale dashboard er designet ud fra baseline projektet. Dashboardet er baseret på delmål af verdensmål 11 og hvilke indikatorer der er relevante at måle på i den danske kontekst. Peter Andreas Norn fra Rambøll fortalte mere om netop bagrunden for og brugsværdien af dashboardet til Teknik & Miljø '19 konferencen i Fredericia, på det strategiske møde om FN's verdensmål torsdag d. 25 april. Dashboardet kan tilgås på linket herunder.

Link

Link SDG Dashboard

Kommunernes data på verdensmål 11

 

Dashboardet ligger også tilgængeligt på Teknik og miljøs side om den kommunale verdensmålsindsats.

Link