01. april 2019

Klar til bedre grunddata

Grunddataprogrammet ventes implementeret henover sommeren 2019. Derfor har KL udgivet en inspirationsfolder om kommunernes opgaver og mulige gevinster.

Det offentlige registrerer en række oplysninger om Danmark og danskerne – fx om fast ejendom og adresser. Disse registreringer kaldes grunddata og er bl.a. rygraden i den offentlige forvaltning. Siden 2012 er der gennemført en omfattende modernisering af hele grunddataområdet i regi af det tværoffentlige Grunddataprogram.

Med programmets implementering står alle landets kommuner står over for en betydelig opgave. Opgaven kræver fokus og ressourcer – men giver også mulighed for at høste nogle af programmets gevinster.

Formålet med KL´s inspirationsfolder er i kort form at give et overblik. Dels over de opgaver kommunerne skal og kan prioritere. Dels over de potentielle gevinster ved god implementering. Folderen fokuserer på ejendoms- og adressedata, hvor reformen af grunddata er mest omfattende.

For at understøtte kommunerne yderligere har KL også etableret KIG: Kommunal implementering af grunddata. KIG har i samarbejde med flere kommuner udviklet og afprøvet en række redskaber og metoder til formålet. Disse er samlet på nettet i en såkaldt implementeringsreol, som alle kommuner kan få adgang til. På KL´s hjemmeside er der mere information om KIG, se her.

×

Log ind