02. april 2019

Hvordan bliver din kommune cirkulær?

Kom i dialog med borgmester Jørn Pedersen, Kolding Kommune, byrådsmedlem Eva Borchorst Mejnertz (R), Aarhus Kommune, og rådmand for Miljø- og Energiudvalget i Aalborg, Lasse P. N. Olsen, når vi mødes til det strategiske møde "Den cirkulære kommune er en bæredygtig kommune!" torsdag d. 25. april.

Læs mere om hele TM19 og tilmeld dig.

Kommunerne har en helt central rolle i at understøtte den cirkulære omstilling - som bindeled mellem borgere og markedet, som myndighed og i partnerskaber med borgere og virksomheder. Derfor sætter vi på Teknik & Miljø '19 fokus på, hvordan vi omdanner vores økonomi og gør den mere bæredygtig.

På strategisk møde 6: "Den cirkulære kommune er en bæredygtig kommune!" ser vi nærmere på, hvad cirkulær økonomi overhovedet er for en størrelse. Herefter går vi dybere ind i emnet og ser på Regeringens strategi for cirkulær økonomi og partnerskabsaftale samt den Cirkulære guide – En vejledning til udvikling af den cirkulære kommune. På mødet møder du borgmester Jørn Pedersen, Kolding Kommune,  byrådsmedlem Eva Borchorst Mejnertz (R), Aarhus Kommune, og rådmand for Miljø- og Energiudvalget i Aalborg, Lasse P. N. Olsen. Sammen, og i dialog med mødedeltagerne, debatterer de hvordan og hvorfor de tre kommuner har valgt at prioritere cirkulære økonomi.

Kom og bidrag og bliv klogere på den cirkulære kommune – den er bæredygtig!

Sammenhæng

KLs konference for Teknik og Miljø det store årlige samlingspunkt for kommunale politikere på det teknisk område. Her fokuserer vi på de vigtigste kommunale dagsordener netop nu - vi vender og drejer dem i et strategisk perspektiv, i et driftsperspektiv og vi oplever de helt konkrete og praktiske løsninger i udstillingen og på de spændende udflugter, som Fredericia Kommune arrangerer. 

Sammenhæng er årets gennemgående tema for vi ønsker at understrege vigtigheden af sammenhæng. Det er fx sammenhæng på tværs af kommunens forvaltninger, på tværs af kommunegrænsen og sammenhæng i de tilbud kommunen give sine borgere igennem livet. Men det er kun eksempler.

Kom med og deltag i TM19 og hør alle de andre vinkler på sammenhæng indenfor de mest aktuelle kommunale emner netop nu.