04. januar 2023

Jacob Torfing er key note på KL’s Kultur- og Fritidskonference 2023

Hvordan tackler vi de såkaldte ’wicked problems’ i kommunerne – og hvilken rolle kan kultur-, fritids- og idrætslivet gøre i den forbindelse? Det giver Jacob Torfing sit perspektiv på i sit rammesættende oplæg på konferencens første dag.

Jacob Torfing er professor i politik og institutioner ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet, professor 2 ved Nord Universitet, Norge, og forskningsleder af the Roskilde School of Governance, der bl.a. rummer ekspertise indenfor tværgående samarbejde, offentlig innovation og nye styre- og ledelsesformer. Han har udgivet mere end 30 bøger og 300 artikler og er en dygtig formidler af komplekse emner.

På KL’s Kultur- og Fritidskonference vil Jacob Torfing fortælle om, hvordan vi kan forstå de udfordringer, vi står overfor, når vi fx oplever, at det er svært at få skovlen under klimakrisen, få afhjulpet børn og unges mistrivsel, få alle med i kultur- og fritidslivet, få liv i den uddøende bymidte mv. Det skyldes nemlig, at der er tale om ’wicked problems’ eller på dansk ondartede eller vilde problemer.

I forskningen skelner man mellem tamme problemer, hvor både årsagerne og løsningerne er velkendte, og vilde problemer, der er kendetegnet ved komplekse årsagssammenhænge, mangel på specialiseret viden, fravær af standardløsninger og store målkonflikter – dvs. hvor mulige løsninger af problemerne indebærer store dilemmaer eller nye udfordringer.

Når vi står overfor forskellige grader af vilde problemer, skal vi dels passe på ikke at reducere dem til tamme problemer og dels lade være med at tro, at der findes en perfekt og endeliggyldig løsning. Det bedste er at forsøge sig ’gode nok løsninger’ og så teste dem i praksis og rette til, så effekten bliver større. Sådanne løsninger skabes bedst gennem samarbejde og gerne samarbejde, der søger at tænke ud af boksen og skabe innovation.

Fokus på samarbejdsdrevet innovation kræver imidlertid at vi ændrer på organiseringen og styringen i den offentlige sektor, og at vi i stedet for at lede indad og nedad med fokus på nå nogle fastdefinerede mål bliver bedre til at lede udad og tænke på tværs med henblik på at få nye løsninger til at komme til syne. Det kræver derfor, at vi tør inddrage dem, der har problemerne og ideerne til at løse dem.

Om konferencen:
KL’s Kultur- og Fritidskonference løber af stablen den 23.- 24. maj 2023 i København og har temaet ”Kultur, idræt og fritid - en del af løsningen”, og undersøger hvordan kultur-, idræts- og fritidslivet kan være med til at løsne op for de ”wicked problems” vi står overfor, og skabe udvikling, sammenhængskraft og fællesskaber. Konferencen foregår dels på Det Ny Teater og dels på lokaliteter rundt i byen. Programmet bopdateres løbende og tilmeldingen åbner den 1. februar.

Læs mere om konferencen her 

×

Log ind