15. april 2023

KL’s Kultur- og Fritidskonference undersøger by- og landudvikling med udgangspunkt i kultur, sammenhængskraft og fællesskaber

Kulturfaciliteter er centrale knudepunkter i flere land-, by- og boligområders udvikling. Faciliteterne fungerer som mødesteder for borgerne områderne, og det er derfor relevant at inddrage borgerne og andre aktører i udviklingen af disse. Nu ser private aktører potentialerne i dette samarbejde i deres forretningsplaner.

På Kultur- og Fritidskonferencen 23.-24. maj kan deltagerne vælge mellem fire forskellige temasessioner. Session 4 handler om by- og landudvikling med udgangspunkt i kultur, sammenhængskraft og fællesskaber. Denne session foregår i Tingbjerg. Her udvikles området i samarbejde mellem beboere, foreninger, ansatte i bydelen og private investorer. Tidligere grønne arealer er udviklet med ny bebyggelse. Nye fællesrum er opstået og biblioteket har fået en bred rolle som kulturhus for områdets beboere.

I Vamdrup er kulturhuset også blevet omdrejningspunkt for byens udvikling og i Esbjerg er kunstprojektet ’6705 + Statens Kunstfond’ blevet omdrejningspunkt for den fremadrettet kvarterudvikling. På sessionen skal vi diskutere, hvordan man sikrer, at værdien af samskabelsen fastholdes. Og hvilke læringer og opmærksomhedspunkter er der fra et kultur- og fritidsperspektiv?

På sessionen kan du høre mere om helhedsplanen i Tingbjerg og opleve Jens Kramer Mikkelsen, der er byudviklingsdirektør NREP. Jens vil fortælle om intentionerne i helhedsplanen i Tingbjerg. Han vil bl.a. berette om det stærke samarbejde med boligselskaberne, der har medfødt gode muligheder for at arbejde med at inddrage borgerne i byplanlægningen og hvordan dette er udmøntet i den konkrete områdeudvikling. Tingbjergs skoleleder Marco Damgård, vil fortælle om skolens rolle i udviklingen herunder samarbejdet med og udviklingen af biblioteket som lokalt samlingssted. Kulturmedarbejder på Tingbjerg bibliotek Laust Færch vil kort introducere biblioteket og supplerende fortælle om deres rolle som kulturhus, og hvordan huset danner rammen om en lang række sociale og kulturelle aktiviteter i lokalområdet.
Derudover kan du opleve Pia Henriette Friis, der er bibliotekschef i Kolding Kommune, som vil fortælle om Vores Hus i Vamdrup, hvor bibliotek og biograf skal indgå i et fælles kulturhus og være et lokalt samlingspunkt for alle borgere. Samtidig vil Esbjergs Kommunes kulturchef Ulla Visbech fortælle om projektet ’6705 + Statens Kunstfond’, der har haft til hensigt at skabe nye fælles kunstoplevelser, som kan give energi til udviklingen af et levende og mangfoldigt by- og boligliv i Esbjerg Ø.

På baggrund af disse erfaringer er der lagt op til en god debat om, hvordan kulturtiltag og rammer for fællesskab kan understøtte gode by- og boligområder.

Sessionen foregår i Tingbjerg, hvortil der er arrangeret transport t/r for konferencedeltagerne.

Om konferencen
Kultur- og Fritidskonferencen er KL’s store kommunalpolitiske konference på kultur- og fritidsområdet. Målgruppen er politikere og embedsfolk fra kommunerne, repræsentanter fra kultur- og fritidslivets institutioner, foreninger og organisationer og øvrige interesserede. Den kommende konference foregår 23.-24. maj på Det Ny Teater i København samt forskellige lokaliteter i byen.
På konferencen undersøger vi via politiske drøftelser, faglige oplæg, debatter og samtaler, hvordan kultur, fritid og idræt kan være med til at løsne op for de ”wicked problems”, kommunerne står overfor ift. den stigende mistrivsel hos børn og unge, klima, demografisk udvikling og velfærdsstat under pres. Hvordan kan kultur- og fritidslivet være med til at adressere disse udfordringer ved at understøtte en positiv udvikling, den lokale sammenhængskraft og meningsfulde fællesskaber?

Læs mere og tilmeld dig via Kultur- og Fritidskonference (kl.dk).

×

Log ind