15. april 2023

KL’s Kultur- og Fritidskonference sætter fokus på koblingen mellem kultur, sundhed og livskvalitet

Flere initiativer tyder på, at kunst og kultur som sundhedsfremme har gavnlig effekt hos borgernes mentale helbred, bl.a. kan borgere med depression, angst eller stress opleve bedring efter et kulturforløb. Samtidig viser andre undersøgelser, at livskvaliteten generelt påvirkes positivt gennem kunst og kultur.

På Kultur- og Fritidskonferencen 23.-24. maj kan deltagerne vælge mellem fire forskellige temasessioner. Session 3 handler om kultur, sundhed og livskvalitet. På sessionen skal vi bl.a. høre om, hvordan samarbejder på tværs af kunst og sundhed kan skabe værdi for den enkelte, og hvordan vi konkret kan samarbejde på tværs af faglighederne, herunder hvilke aktiviteter vi kan sætte i spil for at understøtte sundhedsfremme og livskvalitet hos borgerne.

Oplev inspirationsoplæg og deltag i debat med Mikkel Ottow, der er specialkonsulent i Kultur og Sundhed i Region Midtjylland, som arbejder for at skabe mere samarbejde mellem kulturliv og sundhedsvæsen med et tværgående samarbejde mellem kunstnere, kulturaktører, sundhedsaktører og forskere. Birgit Bundesen, der er uddannet litterat og psykiater, vil supplere med hendes viden indenfor feltet. Hun er overlæge på Psykiatrisk Center Amager og har stiftet Center for Kunst og Mental Sundhed og vil beskrive sammenhængen mellem kunstnerisk deltagelse og mental sundhed. Hertil vil Mette Stenberg, som er direktør i Læseforeningen, fortælle om deres arbejde med at styrke den mentale sundhed gennem aktiv deltagelse i interessebårne læsefællesskaber. Derudover deltager Mette Wolf, som til daglig er direktør på Nørrebro Teater, der arbejder for at understøtte fællesskaber og tilbyde kultur for specifikke målgrupper som unge, hørehæmmede, psykiske sårbare m.fl. Peter Kirkhoff Eriksen vil bidrage med sin viden som seniorrådgiver i Bikubefonden, der har foretaget en undersøgelse af kunstens betydning, via en ny metode til at undersøge tanker, følelser, dannelse og inspiration, der opstår i mødet med billedkunsten og scenekunsten.

Med alt den relevante viden vil vi kunne åbne op for en diskussion omkring, hvordan vi kan anvende kunst og kultur som sundhedsfremme og inspirere til, hvordan vi helt konkret kan gøre dette.
Sessionen foregår på Nørrebro Teater, hvortil der er arrangeret transport t/r for konferencedeltagerne.

Om konferencen
Kultur- og Fritidskonferencen er KL’s store kommunalpolitiske konference på kultur- og fritidsområdet. Målgruppen er politikere og embedsfolk fra kommunerne, repræsentanter fra kultur- og fritidslivets institutioner, foreninger og organisationer og øvrige interesserede. Den kommende konference foregår 23.-24. maj på Det Ny Teater i København samt forskellige lokaliteter i byen.
På konferencen undersøger vi via politiske drøftelser, faglige oplæg, debatter og samtaler, hvordan kultur, fritid og idræt kan være med til at løsne op for de ”wicked problems”, kommunerne står overfor ift. den stigende mistrivsel hos børn og unge, klima, demografisk udvikling og velfærdsstat under pres. Hvordan kan kultur- og fritidslivet være med til at adressere disse udfordringer ved at understøtte en positiv udvikling, den lokale sammenhængskraft og meningsfulde fællesskaber?

Læs mere og tilmeld dig via Kultur- og Fritidskonference (kl.dk).

 

×

Log ind