14. april 2023

KL’s Kultur- og Fritidskonference sætter fokus på hvordan vi udvikler fremtidens musik- og kulturliv for børn og unge

Forskning peger på, at børn og unge, der oplever, deltager i og skaber kunst og kultur klarer sig bedre senere i livet ift. uddannelse, sundhed, job, relationer mv. Ligeledes viser undersøgelser, at børn og unges trivsel stiger, når de er del af inkluderende fællesskaber og selv udfolder sig kreativt.

På Kultur- og Fritidskonferencen 23.-24. maj kan deltagerne vælge mellem fire forskellige temasessioner. Session 2 handler om fremtidens musik- og kulturliv for børn og unge. Her skal vi se på, hvordan vi kan sikre, at flere børn og unge deltager i kreative processer og kulturelle fællesskaber? Hvordan kan vi gentæn ke institutionernes rammer og tilbud? Hvilket potentialer og udfordringer er der? Hvordan kan vi samarbejde på tværs af forvaltninger, sektorer og fagligheder? Hvad kræver det af de forskellige parter?

På denne session vil du høre inspirationsoplæg og deltage i debat med:

Merete Cornet Sørensen, der er lektor på Professionshøjskolen Absalon og har bl.a. forsket i æstetiske processer og i børns møde med professionel kunst. Hun vil bidrage med viden om, hvorfor det er vigtigt, at børn og unge møder kunst og selv deltager i kunstprocesser. Kim Boeskov, der er adjunkt på Rytmisk Musikkonservatorium og evaluator på Kulturministeriets modelforsøg ”Grib Engagementet”, vil dele anbefalinger til hvordan kommunerne kan give flere børn og unge mulighed for og lyst til at møde og engagere sig i kunst og kultur. Derudover deltager Lotte Trangbæk, som er generalsekretær i Danske Musik- og Kulturskoler, der vil fortælle om udfordringer og potentialer ift. at sikre kultur for flere. Helle Munksgaard Petersen, teamleder på Musik & Billedskolen i Varde og projektleder på ”Musik for alle børn”, vil perspektivere til musikundervisning i England og inspirere til samarbejde med folkeskoler og frie og åbne rum med lige adgang for alle til selvstændig musikalsk udøvelse og skaben. Derudover vil Knud Mortensen, der er leder af Den Kreative Skole i Silkeborg, fortælle om, hvordan de har haft succes med at øge elevtallet ved at gentænke undervisningen. Ulla Schaltz, der er direktør på Museum Lolland-Falster, vil fortælle om, hvordan de arbejder med børn og unge på museet, samt hvordan lokale institutioner, forvaltninger og politikere arbejder for at give elever, lærere og pædagoger en let indgang til de lokale kulturtilbud. Endelig kan du møde Sara Bech Jakobsen, kontorchef for Kultur og Udvikling i Københavns Kommune, der vil fortælle om at skabe rammer for unges egne kulturelle aktiviteter.

Med disse input får vi grobund for god debat og vidensdeling, der skal inspirere til, hvordan vi kan understøtte at flere børn og unge møder og deltager i kunst og kultur og skabe gode rammer for fællesskaber, læring og kreativitet.

Sessionen foregår på Rytmisk Musikkonservatorium på Holmen, hvortil der er arrangeret transport t/r for konferencedeltagerne.

Om konferencen
Kultur- og Fritidskonferencen er KL’s store kommunalpolitiske konference på kultur- og fritidsområdet. Målgruppen er politikere og embedsfolk fra kommunerne, repræsentanter fra kultur- og fritidslivets institutioner, foreninger og organisationer og øvrige interesserede. Den kommende konference foregår 23.-24. maj på Det Ny Teater i København samt forskellige lokaliteter i byen.
På konferencen undersøger vi via politiske drøftelser, faglige oplæg, debatter og samtaler, hvordan kultur, fritid og idræt kan være med til at løsne op for de ”wicked problems”, kommunerne står overfor ift. den stigende mistrivsel hos børn og unge, klima, demografisk udvikling og velfærdsstat under pres. Hvordan kan kultur- og fritidslivet være med til at adressere disse udfordringer ved at understøtte en positiv udvikling, den lokale sammenhængskraft og meningsfulde fællesskaber?

Læs mere og tilmeld dig via Kultur- og Fritidskonference (kl.dk).

 

×

Log ind