17. april 2023

Hvordan kan kultur- og fritidslivet arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling?

På KL’s Kultur- og Fritidskonference tager vi de grønne briller på og undersøger, hvordan vi kan gøre kultur- og fritidslivet mere bæredygtigt.

Kultur- og Fritidskonferencen løber af stablen den 23.-24. maj på Det Ny Teater. På konferencens anden dag skal vi diskutere, hvordan kultur- og fritidslivet kan bidrage til den grønne omstilling og sikre en bedre fremtid for vores børn og unge, der ikke blot er socialt bæredygtig, men også bæredygtig for klimaet.

Dagens program lægger ud med tre inspirationsoplæg fra:

• Rune Baastrup, direktør for DeltagerDanmark
• Rikke Rønholt, ph.d.-stipendiat ift. bæredygtighed på CBS og bestyrelsesmedlem i DIF
• Rabih Azad-Ahmad, rådmand for kultur og borgerservice i Aarhus Kommune

De vil hver især komme med deres bud på, hvordan kommuner, aktører på området og borgere kan bidrage til den grønne omstilling - hvordan vi kan mindske klimaaftrykket i kultur- og fritidslivet, og hvordan kultur- og fritidslivet kan bidrage til adfærdsændringer i borgerne.

Med viden fra første oplæg er vi klædt godt på til dagens samtale og debat, hvor vi skal diskutere, hvilke udfordringer, der kan opstå i kampen om et grønnere kultur og fritidsliv, men også hvilke potentialer, der ligger i omstillingen. I denne debat vil vi også inddrage kommunernes klimahandleplaner og se på, hvordan kultur- og fritidslivet kan indgå. Konferencens deltagere vil også blive involveret i debatten.

Du kan bl.a. opleve:

• Sanne Stephansen, bæredygtighedschef på Roskilde Festival
• Jacob Teglgaard, medstifter og leder af Bæredygtigt Kulturliv NU
• Rikke Rønholt, ph.d stipendiat, CBS og bestyrelsesmedlem i DIF
• Michel Steen Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksforening
• Rabih Azad-Ahmad, rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune
• H.C. Østerby, borgmester i Holstebro Kommune og medlem af KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg
• En landspolitiker (TBA)

Om konferencen
Kultur- og Fritidskonferencen er KL’s store kommunalpolitiske konference på kultur- og fritidsområdet. Målgruppen er politikere og embedsfolk fra kommunerne, repræsentanter fra kultur- og fritidslivets institutioner, foreninger og organisationer og øvrige interesserede. Den kommende konference foregår 23.-24. maj på Det Ny Teater i København samt forskellige lokaliteter i byen.
På konferencen undersøger vi via politiske drøftelser, faglige oplæg, debatter og samtaler, hvordan kultur, fritid og idræt kan være med til at løsne op for de ”wicked problems”, kommunerne står overfor ift. den stigende mistrivsel hos børn og unge, klima, demografisk udvikling og velfærdsstat under pres. Hvordan kan kultur- og fritidslivet være med til at adressere disse udfordringer ved at understøtte en positiv udvikling, den lokale sammenhængskraft og meningsfulde fællesskaber?

Læs mere og tilmeld dig via Kultur- og Fritidskonference (kl.dk).

 

×

Log ind