17. april 2023

Frivilligt program vedr. klima, teater, natur og bevægelse afslutter KL’s Kultur- og Fritidskonference

Efter konferencens officielle program er afsluttet ved frokosttid, er der mulighed for at få deltage i tre frivillige tilbud, som varer ca. 1,5 time fra kl. 13.15

Klimasalon på Københavns Rådhus

Hvordan kan kultur-, fritids- og idrætslivet bidrage til den grønne omstilling? Hvilke konkrete værktøjer kan vi benytte os af? Mange vil gerne bidrage til den grønne udvikling, men hvor skal man starte? Dette kan du finde svar på i klimasalonen, som bliver faciliteret af Bæredygtigt Kulturliv NU, der arbejder for at gøre kulturlivet grønnere. De vil give konkrete redskaber til, hvordan man kan arbejde med grøn omstilling uanset om det er i kultur, fritids- eller idrætsperspektiv - i en forening, kulturinstitution eller kommune.

Kom bag scenen på Det Kongelige Teater

Det Kongelige Teater følger en ny strategi, hvor teateret in¬vesterer i at komme mere ud i hele landet og i højere grad henvender sig til børn med skolepartnerskaber på tværs af Danmark. Hør om Det Kongelige Teaters seneste udvikling v. teaterchef Kasper Holten og tag på rundtur i mindre grupper bag scenerne i de smukke bygninger ved Kongens Nytorv.

Natur og bevægelse ind i byudviklingen – Enghaveparken

Her vil landsformand i Byggesocietetet og partner i TREDJE NATUR Ole Schrøder vise Enghaveparken frem og fortælle om det nyåbnede projekt i parken, hvor de har bygget parken ind i det omkringliggende landskab. Her er parken blevet til et flerfunktionelt byrum, der skal løse nogle af de udfordringer, der er opstået i perioder med ekstremregn på Vesterbro. Ole Schrøder vil fortælle og vise, hvordan parken agerer som vandreservoir for Carlsberg Byen, og hvordan regnvandet bl.a. udnyttes til springvand og agerer som en sanselig legeplads for byens børn.

Bemærk at deltagelse i de frivillige tilbud kræver tilmelding, og at der opkræves gebyr ved udeblivelse.

Om konferencen

Kultur- og Fritidskonferencen er KL’s store kommunalpolitiske konference på kultur- og fritidsområdet. Målgruppen er politikere og embedsfolk fra kommunerne, repræsentanter fra kultur- og fritidslivets institutioner, foreninger og organisationer og øvrige interesserede. Den kommende konference foregår 23.-24. maj på Det Ny Teater i København samt forskellige lokaliteter i byen.
På konferencen undersøger vi via politiske drøftelser, faglige oplæg, debatter og samtaler, hvordan kultur, fritid og idræt kan være med til at løsne op for de ”wicked problems”, kommunerne står overfor ift. den stigende mistrivsel hos børn og unge, klima, demografisk udvikling og velfærdsstat under pres. Hvordan kan kultur- og fritidslivet være med til at adressere disse udfordringer ved at understøtte en positiv udvikling, den lokale sammenhængskraft og meningsfulde fællesskaber?

Læs mere og tilmeld dig via Kultur- og Fritidskonference (kl.dk).

 

 

×

Log ind