09. september 2022

Netværksmøde for kulturchefer om kultur på tværs af velfærd d. 20/9/2022

I KL har vi i en årrække arbejdet for at italesætte kulturens værdi og effekt, og har bl.a. i 2020 udgivet en podcast, hvor vi beskriver, hvordan vi ser kulturens rolle ift. en række kommunale kerneområder, ligesom vi har arbejdet hårdt for etableringen af et kulturens analyseinstitut, som bl.a. skal undersøge kulturens samfundsmæssige effekt. I den kommende periode vil vi fortsætte ad dette spor ved at sætte fokus på kultur for alle og kultur som velfærd. På mødet den 20. september undersøger vi i netværket, hvilken rolle kulturen har i velfærdssamfundet, hvordan kan vi udnytte og forstærke koblingen mellem kultur og andre kommunale kerne- og velfærdsområder, hvilke muligheder, udfordringer og begrænsninger kan der være på fagligt, forvaltningsmæssigt og politisk niveau, og hvordan arbejder vi med dem?

På netværksmødet d. 20/9/2022 vil du kunne opleve oplæg og deltage i debat med bl.a.:

  • Bent Greve, professor ved RUC, forsker, underviser og forfatter til en lang række bøger med forskellige vinkler på velfærdssamfundet
  • Christa Amhøj, grundlægger af aktionsuniversitetet, forsker i offentlig ledelse ved CBS og facilitator på Kulturens Rige
  • John Bøgelund, Kultur- og Borgerservicechef i Silkeborg
  • Kit Lind Sværke, projektleder på Roskilde Kommunes musikstrategi
  • Martin Højland, direktør for Turning Tables
  • Andreas Høegh, leder af Musicon-sekretariatet

Netværksmødet foregår på INSP! og i Musicon.

For at nå med til netværksmødet d. 20/9/2022 i Roskilde har vi brug for tilmelding inden på tirsdag d. 13/9/2022.

×

Log ind