13. december 2022

Temaet for KL’s Kultur- og Fritidskonference er på plads

KL afholder Kultur- og Fritidskonference den 23.-24. maj 2023 i København under temaet ”Kultur, fritid og idræt – en del af løsningen”.

Kultur- og Fritidskonferencen er KL’s store kommunalpolitiske konference på kultur- og fritidsområdet, og i 2023 sættes fokus på, hvordan kultur, fritid og idræt kan bruges som løftestang til at løse andre velfærdsområder i samfundet.

Kultur, fritid og idræt er en del af den kommunale helhed og de kvaliteter, der ligger heri kan i høj grad være med til at skabe værdi og effekt ift. andre kommunale velfærdsområder. Det er ikke mindst relevant i den nuværende situation, hvor vi står overfor en række store udfordringer, som har brug for løsninger, der går på tværs og bliver belyst fra flere perspektiver. På konferencen sætter vi fokus på, hvordan kommunerne kan arbejde med kultur, fritid og idræt for alle og med bæredygtighed ift. kultur- og fritidsområdet.

På årets konference undersøger vi via politiske drøftelser, faglige oplæg, debatter og samtaler, hvordan kultur, fritid og idræt kan være med til at løsne op for de ”wicked problems”, kommunerne står overfor ift. den stigende mistrivsel hos børn og unge, klima, demografisk udvikling og en velfærdsstat under pres. Hvordan kan kultur- og fritidslivet være med til at adressere disse udfordringer ved at understøtte en positiv udvikling, den lokale sammenhængskraft og meningsfulde fællesskaber?

Konferencen finder sted den 23.-24. maj i København. Målgruppen er politikere og embedsfolk fra kommunerne, repræsentanter fra kultur- og fritidslivets institutioner, foreninger og organisationer og øvrige interesserede.

Vi opdaterer løbende hjemmesiden med informationer om konferencen og åbner op for tilmeldingen den 1. februar 2023. Men sæt kryds i kalenderen allerede nu!

×

Log ind