07. april 2022

Tilmeld dig nu: Det endelige program for KL’s kultur- og fritidstræf 2022 er på plads

Nu er KL’s kultur- og fritidstræf lige om hjørnet, og du kan tilmelde dig frem til d. 19. april. Træffet afholdes d. 27. april i Næstved, og du kan nu se det færdige program for en dag med oplæg, samtaler og sessioner i kultur- og fritidsområdets navn under overskriften "Demokrati og digitalisering"

TILMELDING

TILMELDING KL's Kultur- og fritidstræf 2022

Programmet til dette års Kultur- og fritidstræf er nu på plads, og en lang række interessante navne er blevet tilføjet til de fire sessioner, der udgør programmet efter frokost. Sessionerne vil dykke ned i en række konkrete udfordringer og potentialer v. digitaliseringen på kultur- og fritidsområdet. 

Session 1: Viden og data - udfordringer og potentialer

Med vedtagelse om oprettelsen af Kulturens Analyseinstitut, kommer der nu en institution, der kan samle og fokusere viden om kulturens virke og betydning for samfundet. Men den digitale udvikling har allerede medført, at flere aktører har en bedre adgang til data om brugere og publikum. Samtidig forskes der i og udvikles forskellige metoder til kvalitativt, at lære hvad værdien af konkrete kulturindsatser er.  Men hvordan kan disse tilgange benyttes i praksis, og hvordan stiller det beslutningstagere ift. viden om kulturens værdi for brugere og ikke brugere? 

 Oplæg:
- Potentialer for kulturinstitution/forvaltning ved SoMe kvantitative data, v/Lars Bertolt Winther, Managing partner BARC
- Den kvalitative metode til belysning af kulturens værdi v/ Peter Kirkhoff Eriksen, Senior advisor Bikubenfonden
- Digitaliseringens muligheder for databaseret ledelse, v/ Kim Christoffersen Dawartz, Kultur og Borgercenterchef Næstved Kommune


Session 2: Den digitale kulturinstitution 

Digitaliseringen har i stigende grad fået taget i vores arbejde med kulturindsatser og udbud. Alle institutioner har i dag en digital profil som supplement til institutionens fysiske rum, og alle arbejder i dag med enten en digital strategi eller med det digitale som et afgørende element i institutionens virke. Et forhold ikke mindst coronaperioden har accelereret. Bibliotekerne tog tidligt tag om denne udvikling. En udvikling, der grundlæggende har fået betydning for opgaven. Men også andre institutioner afsøger mulighederne og grænserne for den digitale kulturinstitution, hvilket vi på denne session vil dykke ned i. For betyder det, at de fysiske rum i fremtiden bliver sekundære og skal vi så tænke opgave helt om?

Oplæg: 
- Bibliotek i nye rammer, v/Tine Segel, Formand Kultur og Information
- Kerneopgaven digitalt, v/Lars-Ole Vestergaard, Leder Århus Musikskole
- TBC


Session 3: Digitalisering og folkeoplysning

Udviklingen af sociale medier og vores muligheder for at mødes digital har de sidste 10-15 år rykket ved vores opfattelser af fællesskaber. I dag er det muligt at have betydende fællesskaber og gennemføre undervisning uafhængigt af det fysiske møde. Det vidner udviklingen af gamerkulturen, onlineundervisninger, onlinefællesskaber for fysiske aktiviteter mm. om. Digitaliseringen har med andre ord skabt nogle helt nye muligheder for folkeoplysende aktiviteter og dermed også for foreninger og aftenskoler.

Med hvad betyder denne transformation for vores traditionelle opfattelse af det fysisk mødes værdi og for den lokale sammenhængskraft? Og hvordan kan vi imødekomme udviklingen til gavn for de folkeoplysende ambitioner?

Oplæg:
- Folkeoplysningens rolle og potentialer i en digitaliseret verden v/ Frederik Thorkild Bjerglund Madirazza, DFS
- Folkeoplysning i en digital kontekst v/ Martin Fritzen, selvstændig esportskonsulent


Session 4: Kulturen som demokratisk byudvikler

Traditionelt har vi udviklet byer og byområder med konkrete funktioner for øje, men i digitaliseringens kølvand er nødvendigheden af en række af vores traditionelle fysiske mødesteder blevet udvandet. Stigende nethandel og sociale platforme presser bymidter og skaber nye virkeligheder for planlægning af vores byrum og byområder.

Samtidig er det naturlige møde mellem borgerne vigtigt for lokaldemokratiet og sammenhængskraften i kommunen. Et møde som kulturområdet traditionelt har bidraget til. Men hvordan kan kulturen gennem arkitektur og byplanlægning være med til at understøtte en levende by? 

 Oplæg: 
- Rum for kultur og det daglige møde i arkitektur og byudvikling v/ Sara Bjelke, Partner Urban Power
- TBC
- Kulturinstitutionen som værdifuld by udvikler v/ Søren Juul Baunsgaard, K&F chef Herning

Keynotes

Inden frokost vil de to keynotes Mikkel Flyverbom, professor i digital transformation v/ CBS og Lisbeth Knudsen, Strategidirektør v/ Mandag Morgen rammesætte dagens program med to oplæg underskrifterne "Når teknologier bliver grænseløse – ansvarlighed og etik i en digitaliseret verden" og "Inklusion eller polarisering. Øget demokratisering eller øget ulighed". 

Se det endelige program her og tilmeld dig og dine kollegaer frem til 19. april. 

×

Log ind