24. marts 2021

Webinar om aktuel viden på kulturområdet

Bliv introduceret til forskning i museer og medborgerskab, kulturhuse og deltagelse samt kunstens samfundsmæssige værdi.

Den 22. april kl. 15.30-16.30 præsenterer KL det fjerde webinar i vores webinarrække om kulturens værdi og effekt. Dette webinar har fokus på aktuel forskning på kulturområdet, som har relevans for kommunerne.

Professor og programleder Kirsten Droner præsenterer  ”Vores museum” (2016-2021), som er et nationalt forsknings- og udviklingsprogram om innovativ og digital museumsformidling. Programmet samler 35 deltagere fra fem universiteter og otte museer og undersøger museernes afvejning af oplevelses- og oplysningsdimensioner både historisk og aktuelt for at belyse, hvordan formidlingsformer har ændret sig, og kan ændre sig, så de kan styrke medborgerskabet for flere brugere. Programmet støttes af VELUX FONDEN, Nordea-fonden og de deltagende parter.

Professor Birgit Eriksson og ph.d.-stipendiat Karen Nordentoft præsenterer deres igangværende forskning i ”DELTAG” (2019-22). Forskningsprojektet omhandler – og udvikler – borgerinddragelse og deltagelsesprocesser i kulturhuse og andre kulturinstitutioner i Danmark. Men hvilken betydning har kulturhusene og borgernes deltagelse i kulturinstitutioner? Det giver oplægget et bud på ud fra resultaterne af et landsdækkende survey og en igangværende udforskning af 30 udvalgte kulturhuse/-institutioner. ”DELTAG” er et samarbejdsprojekt mellem Aarhus Universitet og Kulturhusene i Danmark, støttet af Nordea Fonden.

Professor Frederik Tygstrup præsenterer Københavns Universitets forskningscenter ”Kunsten som forum”, som i perioden 2019-2024 skal undersøge de fællesskaber, der opstår med og omkring kunsten. Centeret er i dansk sammenhæng den hidtil største og mest fokuserede indsats, når det gælder forskning i kunstens samfundsmæssige værdi. Det skal bl.a. undersøge kunstens særlige eksistensmåde som knyttet til en offentlighed, som den både forudsætter og henvender sig til, og hvad det betyder for et demokratisk samfund, at kunsten udfordrer vores fælles sanselige og mentale reaktioner. Kunsten som forum er finansieret af en bevilling fra Ny Carlsbergfondet.

Direktør i KL Laila Kildesgaard modererer, og i løbet af webinaret vil der være mulighed for spørgsmål og kommentarer fra deltagerne. 

Læs mere og tilmeld dig her.

Se en opsamling fra de tidligere webinarer herunder