20. december 2021

Webinar: Bliv skarpere på ny refusionsordning for børneteater og opsøgende scenekunst

Onsdag d. 19. januar afholder KL webinar om den nye refusionsordning for børneteater og opsøgende scenekunst. Få praktisk vejledning og direkte inspiration til jeres arbejde med ordningen.

I starten af det nye år kan du deltage i KL’s webinar, som stiller skarpt på den nye refusionsordning indenfor scenekunstområdet, hvor kommunerne nu kan søge straksrefusion digitalt fremfor bagudrettet en gang årligt som tidligere. Formålet med webinaret er videreformidling af vejledningen og deling af gode erfaringer med refusionsordningen fra både kommuner og andre aktører.
Du kan se det fulde program her

Webinar: Ny refusionsordning for børneteater og opsøgende scenekunst

Baggrund:

Den nye refusionsordning, for digital straksrefusion af kommunernes udgifter til børneteater og opsøgende scenekunst, trådte i kraft oktober 2021. Dermed bliver det i de kommende år mere enkelt at benytte sig af den statslige refusionsordning for børneteater og opsøgende scenekunst, som nu indebærer, at kommunerne kan søge refusion straks efter en refusionsberettiget forestillings opførelse og modtage refusion indenfor 30 dage.

Refusionen vil modsat tidligere foregå digitalt via hjemmesiden teaterrefusion.dk, som drives af S/I Scenit. Hjemmesiden vil være åben for kommunerne fra 1. januar 2022 sideløbende med, at det bliver muligt at søge straksrefusion.

Ordningen har til formål at sikre, at flere børn og unge møder og oplever scenekunst.

×

Log ind