02. juli 2021

Tilmeldingen til KL's grundkursus i folkeoplysning 2021 er åben

Du kan nu tilmelde dig KL's grundkursus i folkeoplysning i både København og Aarhus. Kurserne afholdes fysisk d. 4. – 5. hhv. 11. – 12. november 2021. Kurset giver en introduktion til folkeoplysningslovens bestemmelser, så deltagerne efterfølgende er rustet til at varetage forvaltningen af området i en kommunal kontekst.

På kurset vil deltagerne gennem undervisning og gruppearbejde opnå en forståelse af kommunernes lovbestemte forpligtelser. Vi vil på kurset gennemgå centrale afsnit i folkeoplysningsloven og dykke ned i kommunale cases, så deltagerne får et solidt kendskab til den kommunale praksis i forvaltningen af det folkeoplysende område

Kurset henvender sig til kommunale medarbejdere, som arbejder med administration, rådgivning og politisk sagsbehandling på folkeoplysningsområdet. Vi har tilrettelagt kurset med henblik på at introducere folkeoplysningsloven for nye medarbejdere med lidt eller ingen erfaring fra det folkeoplysende område. Der forventes således ikke et forudgående kendskab til folkeoplysningsloven.

Du kan tilmelde dig kurset i København her, og kurset i Aarhus her, hvor du også finder det foreløbige program, der løbende vil blive opdateret.

Vi glæder os til at se dig til to spændende og lærerige kursusdage i enten KL-huset (København) eller DGI-Huset Aarhus.