12. april 2021

Opdaterede satser på folkeoplysningsområdet

Lønsatserne er justeret efter statens reguleringsprocent pr. 1. februar 2021

KL har netop opdateret følgende satser på folkeoplysningsområdet:

  • Fleksible tilrettelæggelsesformer
  • Lønsatser på aftenskoleområdet
  • Mellemkommunale betalinger på aftenskoleområdet efter folkeoplysningsbekendtgørelsens §20

Satserne er alle justeret efter statens lønreguleringsprocent, der fra 1. februar 2021 fremskriver grundniveauet pr. 31. marts 2012 med 10,2211%. Det indebærer et marginalt fald i lønfremskrivningen fra 10,3236% i april 2020.

KL forventer at regulere satserne for lokaletilskud i henhold til folkeoplysningsbekendtgørelsens §§13 og 16 i sommeren 2021.

Find alle satser på folkeoplysningsområdet nederst på denne side.