21. januar 2022

Ny oversigt fra KL: Sådan ser udvalgene ud på kultur- og fritidsområdet

Kommunernes politiske udvalg er faldet på plads efter sidste års kommunalvalg. Få overblik over organiseringen af kultur- og fritidsområdet på tværs af kommunerne.

Nye politiske udvalg i landets kommuner er blevet konstitueret efter sidste års kommunalvalg. Konstitueringerne har resulteret i nye sammensætninger af udvalg med tilhørende nye formænd og byrådspolitikere. Traditionen tro har KL kortlagt kommunernes organisering af udvalg på kultur- og fritidsområdet.

  • XLSX

    Kommunernes politiske udvalg på kultur- og fritidsområdet 2007-2025.xlsx (3)

Konstitueringen af nye udvalg har medført, at 36 kommuner har fået foretaget større eller mindre ændringer i deres organisering af kultur- og fritidsudvalg, og der er yderligere sket et skift af 69 formandsposter på området.

En tendens som er gået igen de seneste år er, at færre kommuner har selvstændige kultur- og fritidsudvalg. For perioden 2022-2025 er der 52 kommuner, som har selvstændige kultur- og fritidsudvalg, hvor der i den forgangne periode var tale om 55 selvstændige udvalg. Derudover er der sket en stigning i kommuner, der integrerer demokratisering, borger, fællesskab og civilsamfund i deres kultur- og fritidsudvalg.

De nye udvalg er stående for valgperioden 2022-2025.

Hvis du er yderligere interesseret i kommunernes arbejde med kultur og fritid, kan du i KL’s nøgletalsrapport ”Kend din Kommune” læse om de enkelte kommuners styring af kultur- og fritidsområdet. 

×

Log ind